25. Z'ei(t)'t 'aog/'óöhc in d'r bol'oed: ze verbeeldt zich heel wat. ZVW (Bks?;Gde?;Wtk); LvA (Ax); ZVO-zd (Cg?); W (Kod?); ZB Gsjler?; Lwd; NdpRilSchrWde)NB Kg;Ks); SchD (Bwh/Nwk Zr)Phi/T (Phi; Ovm). Anders: bol(le) (alg. Ndi) (BksGde ;Gde/NvtCg; Nwn DobKod Bsl; BzlGpolHa; HkzHrhIerKpl ;Ktg;Wsk;Kg;Dsr;Nwk; Rns; Svn)'oofd/ 'óód/'oat (NzOsbBzl; GsNssOdlColKg;BnsDsrwapens (Sis); vaen- del (Bwh/Nwk); pette (Wind); musse (Po); z'ci 't 'óóge zitten (Kn;Ng); ze heit het haog op (Dl;Sah); z'eid d'r eige 'oag op (Wsk); z'etten staon (Klz); ze lopt/loap nessen/buten d'r schoenen (Hrh;Rns); die ei draed/ 'n 'aer in zhi neuze (Zr); z'ei 'aeren in d'r neuze (Po). 26. De vcnsters/raenien/raom'n bin wee lilluk bepoóteldbeduimeld, erg smerig. ZVW (Bks;Gde;Gde/Nvt;Sls;Wtk)LvA (Ax); NB (Col;Ks); SchD (Dsr;Ng). Anders: beviengerd AxBzlKtg; RH ;Ovm Po; Scherp) beplampat (Wtk); bcpampcld (Klz;Cg); beduiind/-dunni( Dw/OvzCol) de raeinen zitten vol dumels (Kod); - - vol vi(e)ngers HkzRns; Dl) (zijn) mottig Nz 27. Z'n nieuw 'emdc is hlad verschoeperdverschroeid. ZVW (BksB vtGde Gdë7NvtSisWtk j NB (Ks); SchD (Ng), Anders: verzacld (Gs); ver zoold (Ha; Hrh Po; Scherp)verpouperd (Ks); z'n'emme is nae d'n blijk (üvm) 28. Die, lóóp ma te fienkelen/vienkelen: te lanterfanten, rond te lummelen. ZVW (Sis); ZB (Bsl;Bzl: rond te fienkelen; Dw/Ovz ;GpolGs; Ktg: ook rondfNss;Odl; RU; Schr) SchD (Bwh/NwkDsrNg; Nwk; Zr)Phi/T (OvmPo; Scherp)GOfl (Ogp). Anders: keuteln (Bsk); stroontronken (Wtk); becrzêêken (Kod); waanteweve (Nwn); niksnutten (Dob GpolKg) pierewooien (Lwd); flierefluiten (Ovm); drussep (Wsk; Rns: dr. van t kasje nè de mure); lóópt voor schoa ien baate (Ax); zijn 'oster scliu- ren (loopt) mèover koren en gos (Osb); -gos over koren-(Hrh); die 'ang mè op z'n ouwe (Wind), loop tu ut z'n nëüzi te frieten K sis gin pupe tabak waert (Po). Gemeld door Ha, Hkz en Wmd: wigficnkele er stiekum van door gaan, en door Ha en Hkz: d'r vandëur fienkelen id 29. Wad-ajje bie 't niesj/nieuws op de tillevisie zng, abbaobel: afschu welijk (verg. abominabel). ZVW (Bks: abobbenaobel; Sis); NB (Ks); SchD (Ng); T (OvmjPo: abbcnaobel)Andres: bucht (Wtk); vreed ver- verschrikkelijk (Nz); vreed (Gs;Svn); vreed a't bar is (Ha); hlad wanraekt (Kod: oud); glad verschrikkeluk (Rns). 30. Mao da sien woëren: wat een slecht weer. ZVW (Gde: - - Gde/Nvt; Sis); LvA (Ax); (Lvll (Klz); ZB (Ier); NB (Ks). Anders: dn's tochun weer, (Bks); wéren.é h jong (Klz); vreed slecht weer (Nz); ah zu slecht weer (Cg); 't is boamies wjxij^ (Cg)l vèrkensweer (Gpol); vuul weer (Gs); boag weer (Nwk); min weer (Po); te slecht om d'n 'ond uut te laeten (Po). VRAAG NAAR ANDERK WOORDEN VOOR: A. Vernielen. VerdistelewcêrenZVW (Gde: in de war, van beddelakens b.v.; Sis); W (Osb); T (Svn). VerdisselewêêrenLvA (Ax); W (Dob;Kod); ZB (BzlGpol; Hkz)T (Svn). VerdesteïcwcerenT (Ovm). Verdistreweerenw (Kod); NB (Ks). Verdistelcëren/-loeren. ZB (Nss); T (po). VerontrampenêêrenW (Kod). 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 50