VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Pag. 3,6 en 7 P. Blom, Gemeentearchief Veere Pag. 7 Algemeen Rijksarchief, afd. Kaarten en tekeningen, 's Gravenhage Poto omslag en pag. 9 B. Oele, Kapelle I'ag 12 en 15 L. Goldschmitz-Wielinga, Vlissingen Pag. 13 D. Roos, Vlissingen Pag. 27 11 O.B Amersfoort Pag. 28 Rijksarchief Gent Pag. 33 C. de Gaffau, collectie A. Tramper Pag. 38 Joh. de Boer, Renesse Ledenadministratie Opgave van nieuwe leden, opzeggingen en adreswijzigingen gelieve u zo spoedig mogelijk op te geven bij de administratie van Nehalennia, Vroonlandseweg 3b, 4421 GJ Kapelle, tel. 01102-41700. Vaak komt het voor dut wegens te late, onjuiste of achterwege blijvende opgave onnodige portokosten door de administratie moeten worden gemaakt. Gerekend over een verenigingsjaar lopen deze bedragen soms schrikbarend op, hetgeen makkelijk vermeden kan worden. J.A. O.-L. 51

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 53