Zeem use; S tuclièn Kecks van overdrukken verzorgd door de WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van lier Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Werenschappen UURG EN KERSPEL IN WALCHEREN DOOR J. ItUIZINCA MIDDtLBLRO 19*9 Naar aanleiding van de lezing van Dr. R.M. van Ileeringen op de 8ste Historische Studiedag vestigen wij uw aandacht op de neven staande uitgave van onze Werk groep. U kunt deze verkrijgen door storting of overschrijving van 7,50 op gironummer 3719924 ten name van de Werkgroep Historie en Archeologie te Kapelle, waarna wij u liet bestelde franko toezenden. 5 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 54