SAMENSTELLING BESTUKUN PER 1 JUNI 1993 Werkgroep Historie en Archeologie dis. J.tl. Kluiver, drs. F. van der Doe, dhr. J.H.F. Schwartz, dhr. B. Oele, ing. K.J.J. Brand, drs. C.H.J. Peters, dhr. J.P.B. Zuurdeeg, voorzitter. vice-voor zit ter. secretaris. penningmeester lid. lid. lid. Zeeuwsche Verceniging voor Dialectonderzoek drs. drs. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. dhr. mevr A.F. van de Zande-Vleugels Schutter, J.H. Kluiver, R. B. A. P. J. M. G. Willemsen Oele, Francke Heerschap, de Klerk, Meesen Sponselee, L. Rijstenbil, voorzitter, vice-voorzitter secretaris, penningmeester, lid. lid. lid. lid. lid. lid.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 55