mmiifir OPDESTUiT, afb. 1. Stralenpatroon van Veere rond 1550 (naar de kaart von van Deventer) leprozenhuis, het Clarissenklooster, een gasthuis met kapel, een smidse, woonhuizen en boerderijen. Voor de Warwijkse poort langs de Veerse water gang stonden woonhuizen waaronder een goedlopende herberg met kaats spel. In de 17de en 18de eeuw volgde verdere banlieuvorming toen een pest huis, enige buitenplaatsen, een lijn baan, een stijfselmakerij en twee schuttersdoelen verrezen. Bij de aan leg van de Franse vesting werden de meeste panden afgebroken of kwa men binnen de nieuwe vestinggordel te liggen. Met de afbraak van huizen en gebouwen in de 19de eeuw ver dwenen hele straten. Onder andere de hiervoor genoemde buurt ten oosten van de liijkendijk, de bebouwing aan de Noordzijde, de Oostdubbele Huizen en de Wijngaardstraat. Binnen het grondgebied van Veere lag het dorp Zanddijk-binnenDit eertijds welvurende kerkdorp werd tussen 1572 en 1574 niet ontzien door stropende militairen. Het kerkgebouw en diverse huizen werden vernield. Het dorp was daarna zowel kerkelijk als bestuurlijk aan Veere onderhorig. Het complex van kasteel Sandenburgh zal in de glorietijd tussen 1450 en 1550 een niet onbeduidend aantal in woners hebben gehad. Voor dit arti- 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 5