v f J Al ,-I.V vTkk 7M r**-. I y a KT v r w i v a r alb. 2. Plattegrond van de vesting Veere en omgeving, 1816. De specificatie naar godsdienst was: Resultaten Nederduits gereformeerd (1252), Waals De uit hiervoor genoemde bronnen (35), Engels (52), Katholiek (86) Mennoniet (1), Quaker (1). verkregen bevolkingscijfers zijn opge nomen in tabel 2 en weergegeven in grafiek 2. aantal inwoners X 1000 51 3 - 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Grafiek 2 Ontwikkeling van het inwonertal van Veere binnen de vesting sinds 1470. 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 9