WERK EN LEVEN VAN EEN KNIPFENOMEEN Boek over de volkskunst van Jan de Prentenknipper Jan Kuipers 'hij was een kunstenaar in zijn vak, hij was een ijverig man.' Volksblad, 9 juli 1870 De presentatie van Joke en Jan Peter Verhave's Jan de Prentenknipper* vond plaats in dezelfde ruimte waar het object van de verhandeling vaak om bedeling moest verzoeken: de zaal van het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland in Goes, waar vroeger het armbestuur zetelde. Jan de Prentenknipper (1798-1870), Zeelands meest bekende knipkunstenaar, viel met die presentatie op 24 september eer en officiële waardering te beurt die hem bij leven met stomheid zouden hebben geslagen. Het is natuurlijk al vele keren eerder gebeurd: postume bewieroking van een bij leven marginale kunstenaar, over wiens werk men na zijn dood beschaafd kan vergaderen zonder nog de hinderlijke aanwezigheid van de maker zelf te hoeven verduren. Nu wil ik Jan de Prentenknipper niet op één lijn stellen met een archetype der miskenning als Vincent van Gogh; daarvoor was en bleef hij te veel 'volkskunstenaar'Het best kan men hem misschien vergelijken met de hui dige nai'even. Dat de traditiegebon den, 'anonieme' volkskunst, waarin altijd verbasterde elementen van de officiële of elitecultuur zijn ver werkt, zelf weer door kan echoën in de officiële cultuur is sinds de Romantiek geen nieuws. In het geval van de knipkunst releveert uitgever Jan Bruijns van De Koperen Tuin in zijn voorwoord het knip-erfgoed van Johann-Jacob Hauswirth, een ko lenbrander wiens kleurige knipsels tot de Hauswirth- stijl zouden voeren, 'een nationaal huismerk voor Zwitsers knipwerk, een traditie in volkskunst die nu in enorme uitvergrotingen het vliegveld van Genève sieren en in de Zwitserse kledingmode en keuken versiering decoratieve toepassing vindt'. Identiteit Een krantebericht van meer dan hon derd jaar oud bracht na decennia van speurwerk door diverse onderzoekers licht in de duisternis van Jans i- dentiteit. Een onderzoekster die frenetiek achter de oplossing van dit probleem aanjoeg, Hil Bottema, hoofd assistente aan het Nederlands Open luchtmuseum te Arnhem, heeft de ont hulling van 's Prentenknippers iden titeit niet meer mogen meemaken. Ze overleed in 1968; het verlossende 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 21