BEANTWOORDING VRAGENLIJST JUNI 1993 (aantal terugontvangen lijsten 84; te laat ontvangen van dec. en mrt. 3.) 1. Bakker bluuf bie je trog: schoenmaker blijf bij je leest. ZVW (Sis); LvA (Ax); W (Kod); ZB (Gs) ;Kb;Nss;Odl)NB (Ks); SchD (Hsd); Phi/T (Svn; Tin); GOfl (Dl: trogge; Dl/Hkg) Anders: bakker bluuf bie je stiel (Ax); -bluuf op je jóótje (Kn:oud); boer bluuf bie je koeien (Dsr)- - op j'n erf (Po); als grappige uitbreiding: bakker bie j'n oven, Notaris bie 't versterf, Koster bie je stoven (Po); 't is ielk in z'n stiel, ee (Bzl). 2. Lae(t)/lit (ma/mè) sliere(n): trek je er niets van aan,laat toch lopen/gaan. W (Dob:Kod); ZB (Ha;HkzHrh;NdpNss;RU; Wde)NB (Col;Kg;Ks; Wsk) SchD (Bns;Bwh/Nwk;Dsr;Hsd;Ow;Rns)Phi/T (Phi;Ovm;Po; Svn: sluure Tin); GOfl (Dl;Gdr ;Ogp)Anders: lae doë man, niks van antrekke (Grij); lit/laet/lae (mè) doeë (Hrh;Kb;Ktg;Odl;Kg)laet 'ange (Osb); lit mè slof fen (Kn); lae droaje (Dl/Hkg; Sah)doe j'n eihe naêd nooje (Ovm). Vol gens Svn ook laete sluure iets uitstellen. 3. De kop d'r voo(r) (h)ouwe(n): niet toegeven, voet bij stuk houden. LvH (Klz)ZB (Kb;Nss: z'n kop RU). NB (Col;Kg;Ks; Wsk)SchD (Bns;Dsr;Zr)Phi/T (OvmPo; Svn)GOfl (Dl;Dl/Hkg;Gdr;Ntg;Ogp Smd) Anders: je kop d'r bie legghen (Gde); je kop d'r tegen zette (Dob); tegenin steke (Grij); de-kop d'r tehenin 'ouwe (Kn)de kop tegen de kribbe 'ouwe (Dsr); mie der kop deur den tuun gê (Ha); je touwtje strek 'ouwe (Kod); je endje vast houwe (Dl/Hkg); z'n 'odd getuugde 'n nie (Kod); znw voor: iemand die koppig is: 'n kop stik; 'n dikkop (Rns). 4. Die doe mien aoltied achterop: doet mij altijd na. LvA (Ax e.o.); ZB (Gs); NB (Ks); SchD (Bns;Bwh/Nwk;Dsr ;Hsd; Nwk; Ow RnsZr) Phi/T (Phi;Ovm); GOfl (Smd). Anders: met achternaor-noar (KlzjNwn); met achteran (Bzl; Ovz/Dw;Gpol;Ha;Col;Kg;Ks;Phi;Po;Scherp;Svn) 5. Je bin nóha kortrielug: lichtgeraakt, gauw op je teentjes getrapt. NB (Ks). Anders: kortriekig (Cg;Nwn); kort an de kar re zitte/stae (Ha;Ovm, Tin); kort in (Scherp); kort voe/voor (Hrh;Ntg); enkel kortan (Svn); krielorig (Dob); korrelig (Grij;Hh;Nwk: kworrelig)kriebelig (Ks); ketievig (Dl/Hkg); kort gedraoid (Dl/Hkg); rissig (Ktg); netig (Ntg); noga angezet (Kod); noha hau van essentennen (Hrh), van effentennen/-tenden (Ktg;NdpRilWde)gauw in je vleeke 'epikt (Bzl); in z'n keutel 'epikt (Gdr); bijt me niet, ik heet ('t)heeuwtje (Dw/Ovz); gauw gerocht (RilCol; Wsk;Po;Svn;Dl/Hkg)die mó-je ok nie mee een strootje op z'n óóre tikke (Wsk); kitteloarig (Dsr); je bin ok mè zunig op je vel (Po). 6. Ie kreeg naor op z'n ziele: kreeg er flink van langs, (alleen de bevesti ging voor het gebruik van het bijw. naar zijn vermeld; de uitdr. op zijn ziel krijgen is alg. Ndl). ZVW (Bsk); LvA (Ax e.o.;Nz); ZB (Hkz;Ndp); SchD (Dsr; Zr)Phi/T (Phi;Ovm;Po;ScherpSvn;Tin)Anders: kreeg van de seree (Cg); kreeg vo z'n ziele (Hh;Hrh); op zijn selderement (Po); pooke (Svn); janus (Svn); die se nie moeten kóópen (Ax); ie kreeg z'uu'emeten (Bzl). 7. 't Waeter viert: de zee licht. W (Kod); ZB (Gs: vuurt; Ier); NB (Col); SchD (Bns;Bwh/Nwk;Dsr;Hsd, de zêê -; Rns;Zr); Phi/T (Phi; Pvm ;Po; Svn; Tin) Anders: 't waeter licht (Bsl); de zêê geef licht (Ha); 't waeter blikt (Ks). 8. Rap in den tand is rap in den (h)and: vlugge eters zijn vlugge werkers. ZVW (Sis: - -mee d'n 'and LvA (Ax e.o.); ZB (Hh;Odl;Wde)NB (Ks); SchD (Dsr;Zr); Phi/T (Phi; OvmSvn)GOfl (Ntg). Anders: die ei óók 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1993 | | pagina 44