tekst is een verbastering van de spreuk uit Mattheus 5, vers 1 tot 12: 'Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen'.3 Het bijzondere van deze penning is nu, dat we er een vermelding van vinden in de stadsrekening van Middelburg in 1531. Hierin is sprake van het vervaardigen van zeshonderd 'teyken van latoen, die de armen dragen' .4 Gezien het kwetsbare materiaal van deze tekens is het aan de vochtige bodemge steldheid van de vindplaats te danken dat enkele van deze zeshonderd exemplaren bewaard bleven.5 De reden dat een van deze penningen hier wordt gepubliceerd is de schenking ervan door de vinder aan het PDB. De opname ervan in een openbare collectie bevordert de verspreiding van kennis van deze relatief zeldzame categorie relicten van de stadsgeschiedenis.6 Een andere penning, uit een loodlegering gegoten, werd door medewerkers van het PDB in een ander deel van dezelfde bouwput gevonden.7 De penning draagt aan de voorzijde een afbeelding van de Middelburgse burcht en aan de keerzijde de gotische M (Middelburg?). Het betreft een penning die nog niet eerder werd aangetroffen.8 Ongetwijfeld zijn er veel varianten van deze soort (armen)pen-ningen. De functie van déze penning is niet duidelijk; wel geeft de afbeelding van de Middelburgse burcht aan dat het hier om een overheids- of presentiepenning kan gaan. Noten 1. R.M. van Heeringen, H. Hendrikse en J.J.B. Kuipers (red.). Geld uit de belt: archeologisch onderzoek in de bouwput van de gemeentelijke parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk te Middelburg (Vlissingen 1994). 2. M.G.A. de Man. Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man (Middelburg: Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1980), 23. 3. Met vriendelijke dank voor deze gegevens aan mijn moeder, mw. S.A. Hendrikse-Jonker. 4. H.M. Kesteloo, 'De stadsrekeningen van Middelburg van 1500-1549'. Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1888-VI-3. 257-426. 5. Naast deze latoenkoperen penningen zijn er op hetzelfde terrein twee loden exemplaren gevonden met het jaartal 1531 en de burcht. Deze hebben geen randtekst en op de keerzijde de letters S resp. H. Aard en functie zijn echter verschillend van de latoenkoperen penningen. Deze penningen bevinden zich in een particuliere collectie. 6. PDB Middelburg, inv.nr mdb-kou-1993-227. Met dank aan de schenker, dhr. G. Sala. 7. PDB Middelburg, inv.nr mdb-kou-1993-83. 8. Zij is ook niet beschreven in M.G.A. de Man. 'Zeeuwsche Loodjes', in: M.G.A. de Man. a.w. in noot 2. 16

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 18