Detail van een kaart uit 1630 met de hofstede SwanenburgUiterst rechts valt de rufne met een gedeelte van haar gracht te zien. Naast de rufne is het woonhuis van de boerderij afgebeeld. (De kaart is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan). Een kaart uit de eerste helft van de zeven tiende eeuw situeert het kasteeltje aan de driesprong van Zwanenburgseweg en Slotweg. In de rekening van de rentmeester Beoos- terschelde uit 1342 komt een zekere Hughe Willem Jansz. van Swanenburg voor, am bachtsheer van Kapelle en woonachtig op Duiveland. Dat zijn familienaam Van Swanen burg verwijst naar zijn (versterkte) huis op Duiveland moet niet worden uitgesloten, want Hughe wordt later ook vermeld als eigenaar van Zwanenburg. Wanneer deze stelling juist is, hebben we hier te doen met de oudste ver melding van het slot. De Vierbannenpolder, waarin het lag, moet vóór het einde van de dertiende eeuw zijn bedijkt; de geschiedenis van Zwanenburg zou daarom wel tot in de dertiende eeuw kunnen teruggaan. Wellicht ontstond de naam Zwanenburg door de ligging van dit versterkte huis aan een zwin (kreek): we zouden dan te maken hebben met een verbastering van de middelnederland- se vorm van het woord 'zwin' (sweene). Van de ruïne van Zwanenburg zijn drie afbeeldingen bekend. De oudste afbeelding staat op een kaart van omstreeks 1630. In de tijd van de kaart was het slot al in ruïneuze toestand, en bevond het zich in de onmiddel lijke nabijheid van een boerenhofstede. Het oudste veldboek van de Vierbannenpolder van een eeuw later (1730/1731), vermeldt de boerderij met 'het vervalle kasteeltje van Zwanenburg' gelegen in de achtste maat van Kapellek Vergelijking met de tekening van de boerderij, vervaardigd door een zekere M.P. van der Schelde4 in de eerste helft van deze eeuw (zie hierbij), bewijst dat het tamelijk grote woonhuis van de hofstede er al was ten tijde van de vervaardiging van de kaart. Verder kan worden vastgesteld dat dit woon huis met haar langste gevel (op de tekening van Van der Schelde de voorgevel) naar de weg gewend lag.4 We zien de ruïne op de kaart dichter bij de Zwanenburgseweg liggen dan de hotstede zelf. De voor het huis en aan de weg gebouwde houten schuur op de prent, zou daarom heel goed op de plaats van het kasteeltje kunnen hebben gestaan. Bij kort geleden verrichte grondboringen op het kasteelterrein' (1991) traceerde men de plaats van de slotgracht.3 In een kranteadvertentie van een openbare verkoping van de boerderij in 1850, is er sprake van een hofstede met de 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 20