naam Het slot Zwanenburg. In 1744 moet de toenmalige eigenaar Reynier Rijke het restant van Zwanenburg tot en met de fundamenten hebben afgebroken.6 Door de schade toege bracht door de watersnoodramp van 1953, moest de meer dan driehonderd jaar oude boerenwoning worden afgebroken. Een 'twin- tigste-eeuwse ooggetuige' deelde mee dat zich in het huis een ruime opkamer bevond, te bereiken via een trap met zes treden. Onder deze kamer liep een flinke kelder.1 Eigenaar Jacob Flikweert bouwde in 1955 een eenvoudig nieuw woonhuis op haar plaats, dat nog in 1960 de naam van het slot droeg. Thans heeft de voormalige boerderij helaas geen naam meer. Noten 1. Zie ook: P. van Beveren, De verdwenen kastelen van Schouxven-Duiveland (Doorn I960). 77-83. 2. In de aangrenzende maat genaamd 'Hollee ofte Kleen Zwanenburg', gelegen tussen de Gouweveerseweg en Gatweg, lag volgens genoemd veldboek het toen al verdwenen huis dat de naam Klein Zwanenburg droeg. Misschien was dit een naar het kasteel vernoemde boerenhofstede. 3. Mogelijk is de vervaardiger: Marinus Pieter van der Schelde, geboren te Zierikzee 28 januari 1916. 4. Dit is ook het geval op de oudste kaart van sectie L genaamd Zuidpias (eerste blad) van de kadastrale gemeente Nieuwerkerk (kort voor 1832). 5. R.M. van Heeringen, 'Archeologische Kroniek van Zeeland', Archief Zeeuwsch Genootschap 1991, 133. 6. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden X, vervolgende de beschrijving van Zeeland (Amsterdam 1753), 497. 7. J.G. Huyser, Verdwenen Zeeuwse kastelen [19551 (niet uitgegeven; Streekarchi var iaat Schouwen-Duive- land; Verzameling Van Beveren cat.nr. 59). 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 21