OVER BOEKEN Gert H. Kuijt, Wel bevrijd toch angst. Oorlogshandelingen maart '44 - mei '45 Krabbendijke en omstre- ken. (Uitgave Drukkerij en Boekhandel van Velzen BV, Krabbendijke). ISBN 90-70697-14-9, Prijs 24,90. In dit boekje wordt op een persoon lijke wijze verslag gedaan van de vele gebeurtenissen in het laatste oorlogs jaar rondom Krabbendijke. De schrij ver is erin geslaagd de spanning, het gevaar, de zorgen om het dage lijks bestaan, maar ook de vreugde omdat men gespaard bleef voor persoon lijk leed goed weer te geven. Al le zend worden de laatste maanden van de oorlog weer als het ware voelbaar. Na de bevrijding door de Canadezen in oktober 1944 leek het gevaar ge weken, maar toen kwam de bedreiging van het nieuwe Duitse vernietigings wapen. Honderden V-I's werden op de haven van Antwerpen afgevuurd. Vele kwamen echter terecht in de om geving. Steeds als het hoge geluid van de straalmotor van zo'n vliegen de bom werd gehoord hield men de adem in. Vliegt hij verder? Of stopt de motor en komt de bom loodrecht naar beneden, gevolgd door een da verende ontploffing? Gebeurde dit in bewoond gebied dan waren dikwijls doden en gewonden te betreuren, de materiële schade was enorm. In april 1945 was het gevaar voorbij en op 5 mei eindigde deze verschrikke lijke oorlog. Vooral voor hen die hun wortels in het oostelijk deel van Zuid-Beveland hebben een boekje om te willen bezit ten. D.L. Rijnberg, 50 jaar 20e eeuw met 2 wereldoorlogen. (Uitgave Drukkerij en Boekhandel van Velzen BV, Krab bendijke). ISBN 90-70697-13-0. Prijs 29,50. De schrijver van dit boek geeft op onopgesmukte wijze een beschrijving van zijn leven gedurende de eerste helft van de 20e eeuw. Hij werd geboren in het voorjaar van 1892 te Vlissingen, waar zijn moeder twee jaar later overleed. Daarna werd hij opgevoed door een oom en tante in Goes en vertrok met hen na enke- Cafe van D.L. Rijnberg te St. Maartensdijk 30

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 32