het Zeeuws. De binding met het Zeeuws is dan ook vrij sterk: 82 zou het jammer vinden als het Zeeuws zou verdwijnen en 91 zegt er geen bezwaar tegen te hebben dat hun kinderen later ook Zeeuws zouden gaan spreken.' En in deze wirwar van gevoelens en gedachten over het dialect op Zuid-Beveland geeft Menheere een mooi voorbeeld van de vreemde gang van zaken binnen een gezin waarvan de ouders voor het Nederlands als opvoedtaal hebben gekozen: de ouders spreken onderling en tegen bezoekers Zeeuws, maar tegen de kinderen Nederlands, waarna de bezoeker zich aanpast aan de situatie en tegen de kinderen ook Nederlands gaat spreken. Heel komisch was het op Walcheren, waar een meisje in een vergelijkbare omstandigheid vroeg aan haar ouders, op welke leeftijd ze nu eens dialect mocht gaan spreken. Wist u, dat in Westkapelle zowel door de schooljeugd als door de volwassenen, voor 90 dialect wordt gesproken? En dat 55 van de jeugd in Arnemuiden zich van de streektaal bedient en dat in Veere dat slechts 10 is? Deze en meer wetenswaardigheden over het Walchers dialect en in het bijzonder over dat van de mensen in Biggekerke, kunt u vinden in het boek van Marco Evenhuis. De Guus van Békerke is op beperkte schaal te verkrijgen bij de schrijver, Oosterbaan 30, 4386 CN West-Souburg voor f 10,90 en door overmaking van f 15,90 op banknummer 43.21.77.779 van de Amro/ABN, wordt het u thuis gestuurd. R.W. Negentienvuvennegentig Me kriege 365 daegen om te jubelen, om te klaegen om te werken, om te rusten voe de lasten en de lusten om te kieken of te zien om te zaaien en te wie'n. Me kriege vier volle kwartalen om te boeien of te balen om te geven of te nemen voe 't plezier en de problemen om te bidden of te vloeken om te vinden of te zoeken. Me kriege maenden mêêstal twaalve om te bezeeren of te zalven voe de vrede of om te vechten voe het kromme of voe het rechte om te legen of te vullen om te zwiegen of te lullen. Me kriege 52 weken om te snie'n of om te steken om te gaen of om te bluven om te knaegen of te knuven van niks te weinig of te vee dan bluve me het langst tevree Me kriege gewoon een êêl nieuw jaer misschien wordt't lucht, misschien wè zwaer pak je riemen om te roeien ons wense je veroal het goeie vee gelok, behouwe vaert 't nieuwe wacht, 't ouw' is verjaerd Corrie en Engel Reinhoudt-Rentmeester Jolijn, Anne en Emiel 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 36