steld: Noord-Holland en de Waddeneilanden; Zuid-Holland en Zeeland; het binnenland (IJsselmeer, meren en rivieren). Zeegevechten Ambleteuse Naar aanleiding van het artikel 'De zeegevechten om Ambleteuse, 1804-1805' van P.G. de Vey Mestdagh in Nehalennia afl. 101 zond dhr. A.H. van Dijk te Vlissingen ons twee afbeeldingen van 'De "Secrete Macht" in de haven van Vlissingen', een schilderij van E. Hoogerheide (en J. Schwartzenbach?) uit 1805. Het origineel bevindt zich in de collec tie van de Ver. Ned. Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam. Het werk toont militairen en schepen van de oorlogsvloot met op de achtergrond de Oostkerk en het Van Dishoeckhuis. De vloot is, zo deelde de heer Van Dijk mee, ook onderwerp van enkele andere werken (aquarellen) van Hoogerheide. J.J.B.K. TENTOONSTELLINGEN AXEL, Streekmuseum Het Land van Axel Noordstraat 11 (01155-62885) Freek Verwijs uit Waarde met ruim telijke objecten (april 1995) BRESKENS, Visserijmuseum Kaai 1 (01176-1711) Walvissen (1 april t/m 31 oktober). GOES, Museum voor Zuid- en Noord- Beveland Singelstraat 13 (01100-28883) Kees de Back (t/m 10 juni). GOES, Stoomtram Goes-Borsele (Perron SGB, nabij NS-station Goes) Rijdagen (15-17 april, 29 en 30 april, vertrek 14.00 uur). IJZENDIJKE, Streekmuseum West- Zeeuws-Vlaanderen Presenteert Markt 28 (01176-1200) Foto's van eigen streek (t/m 1 april). Middelburg, Zeeuws Museum Abdij (01180-26655) Piet Rijken, Stillevens en Land schappen (t/m 23 april). Tweede presentatie Mondriaan en Toorop te midden van hun tijdgenoten; herinrichting Domburg-zalen. Dit be treft een bijzondere tentoonstelling naar aanleiding van alle aanwinsten en bruiklenen die zijn gegeven aan De 'Secrete Macht' in de haven van Vlissingen. het Zeeuws Museum tijdens de Mon- driaantentoonstellingen. 4X Kunstambachten van West-Vlaande- ren (België). Kunstwerken van laure aten en premiewinnaars van de Provin ciale Prijzen voor Kunstambachten en Industriële vormgeving van 1990- 1993 (t/m 7 mei) NEELTJE JANS, Delta Expo Oosterscheldedam (01115-9464) Permanente expositie over actuele wind- en getijgegevens Permanente expositie windenergie. OOSTKAPELLE, Zeeuws Biologisch Museum Duinvlietweg 6 (01188-2620) Manteling, verleden en toekomst (t/m 1 juni) Zeehonden, walvissen en andere zee zoogdieren (t/m 1 juni) 'De vier jaargetijden' Oene Ribbens (t/m 30 april). SINT ANNALAND, Streekmuseum De Meestoof Bierensstraat 6 (01665-2649) Merk- en stoplappen (22 april t/m eind oktober) Thoolse hoogaars en botvisserij (22 april t/m eind oktober). VLISSINGEN, Reptielenzoo Iguana Bellamypark 35 (01184-17219) Permanente bezichtiging van levende amfibieën, reptielen en insekten. 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 38