INHOUD 'De Westcappelsche vrijheit'Rumoer op Walcheren en in het bij zonder te Westkapelle in het laatste kwart van de achttiende eeuw, door drs P.W. Sijnke pag- 2 'Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven', M.P. de Bruin: afscheid van een publicist, door Robbert Jan Swiers pag- 9 Tannetje Vrijheid, een zwart slavinnetje in het achttiende eeuwse Grijpskerke, door Cornelis Sanderse pag. 12 Zestiende-eeuwse tekens 'die de armen dragen' uit Middelburg, door Henk Hendrikse pag. 15 Het verdwenen slot Zwanenburg te Kapelle op Duiveland, door S.W.M.A. den Haan pag. 17 Herinneringen aan de oorlog te Ellewoutsdijk door M.L. Verheijke pag. 20 Huwelijkscrisis in 1769, door dr. P.J.A. van Voorst Vader pag. 26 Eenlettergreepege wearkwoorden in 't Gerundium, door G. Tanis pag. 28 Over boeken pag. 30 Negentienvuvennegentig, Corrie en Engel Reinhoudt-Rentmeester, Jolijn, Anne en Emiel Pag. 34 Mededelingen van de Werkgroep Historie en Archeologie pag. 35 Tentoonstellingen pag. 36 Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek pag. 37 Beantwoording Vragenlijst September 1994, door dr. Nienke Bakker pag. 46 Inhoudsopgave Nehalennia Jaargang 1994, afl. 98-101 pag. 51 WOORD VOORAF In dit lentenummer van Nehalennia treft u, behalve de vaste rubrieken, artikelen aan die alle interessegebie den van Werkgroep en Vereeniging bestrijken: historie, archeologie en dialect(onderzoek) Ook is de aandacht voor de geschiedenis van de Zeeuwse geschiedschrijving: Robbert Jan Swiers staat stil bij het afscheid als publicist van M.P. de Bruin - die verder geen introductie behoeft. Als een soort opmaat tot de Bataafse 'bicentennial' 1795-1995 behandelt onze redacteur Peter Sijnke Westkappelse woelingen aan de vooravond van de Bataafse tijd. Ressentimenten van een 'ietwat amorfe volksmassa' vorm den een conservatieve beweging, aldus een welbespraakte Sijnke in het hoofd artikel van deze aflevering. Sijnke waarschuwt er voor, in lokale conflic ten gedurende het laatste- kwart van de achttiende eeuw niet steeds de sjabloonachtige tweedeling Oranjegezin- den - patriotten te hanteren. Kortom, stof te over tot overpeinzing en verdieping in dit voorjaarsnummer. We wensen u er veel genoegen mee. Jan Kuipers KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER UITERLIJK 15 APRIL 1995 INLEVE REN BIJ DE REDACTIE 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 3