eimelijk Tt Tt heimelijk TT gemeen erremiet tt TT heremiet TT armelijk fernien TT TT venijn TT insekten halletje If !T halletje TT regenbuitje immer rt TT immer TT enigszins klokje tt IT klokje Tt wasteiltje mogt II TI mocht TT moest overtuugt TT TT overtuigd TT overbelast pestig TT tt pesterig TT gierig scheel TT Tt scheel TT deksel stuitje Tt TT stuitje TT poosje talent TT TT talent TT (spreek vaardigheid uut'aele TT TT uithalen TT schoonmaak vrêêd Tt TT wreed TT heel erg vuulte TT TT vuil TT onkruid zwamme tt TT zwammen TT lucifer Wie volgt? Mw. A.T. de Pree (Col) bezorgde ons het Noordbevelandse volkslied (wijze Limburgs volkslied). Dir a te Schelde ruusend stroomt, De tèrreve welig groeit, 'n Dulleve de weie omzoomt, En 't kóölzaed bloeit, Dir a te sturmen over 't land, Waoien mee heweld, Di ligt Noord-Beveland, Dat a hin zurgen telt. Dir a te ouwe stad Kortgeen, Rust op vroeger werke, Dir a Apollo speelt as gêên, Ligt ons Wissenkerke, Wir a Kersplaete bloeit en groeit, Koas vol Adelblom, Di lei Noord-Beveland, Slae mer op d'n trom. Wij kregen meermalen de vraag, heeft iedere regio ook een volkslied? en wij vragen het onze leden! Mw. L. Rijstenbil (Scherp) zond het volgende aftelversje: Oliviertje Cromwell, 'Oe 'oage schien de zunne wel, Tussen zevene en achte, 'k Wil gin koetjes mi wachte, 'k Wou dat 'r 'n wolf kwam, Die aol die koetjes meenam. Ze kreeg het van iemand, geboren en getogen op Waarde, die had het van haar vader geleerd. Tijdens een vakantie in Engeland kwam ze de naam Cromwell tegen en dit versje kwam spontaan 'boven drijven'. Dhr. C. Martens (Hrh) schreef n.a.v. de vragenlijst september 1994: blz. 8; Pusstrontjes: op 's-Heerenhoek: pestontje, pistontje. blz.9; Mestmandmismange is onbekend. Maatmand is ook onbekend. Wel werd de mand als maat gebruikt, b.v. drie manden in een mud uien etc. Een ge wone mand werd meestal benne ge noemd. Petaote-benne, juun-benne De grote ovale mand om de paarden te voeren werd (pee)mange of (pee)~ bahhe genoemd. Snappe is ook bekend op 's-Heeren- hoek. Snappe: iets snel op- of af- springen: 'Ie snapten nog net op de bus.' 'Ie snapten op z'n fiets.' 'Ie snapten 't kafee in (hij ging snel het café binnen).' Dhr. O. de Wilde (Cg) zendt enkele verbeteringen en aanvullingen n.a.v. Neh. 100a en de beantwoording van de vragenlijst van maart 1994. Vraag 5: Wjêêd 6 is moet zijn: wjèrd 6 is: weer je eens, doe je best eens. Bij vraag 14: aanvulling voor (Cg) evenals (Nwn): atten dien zén uren èt, blijft dan uit zen buurt. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 42