dikwijls manifesteert in een grote knobbel. Om de pijn enigzins draag lijk te maken werd met een derge lijke tang een aangepaste vorm in de schoen gemaakt. Ik denk dit te meer omdat het stempeltje op het rechtse pootje van hout is (dus ge schikt voor zacht materiaal).' Mw. H.M. de Man-Geldof deed navraag bij verschillende boeren in Friesland. Volgens een oude smid en een oude paardeknecht leek de grootste veel op de tang die men in de neusgaten deed bij onrustige paarden in de 'travalje' om het hoofd vast te houden! Wij vonden dat nogal cru, maar ze beweerden, dat men dat ook wel bij onwillige stieren deed. Dus een soort klem in de neusgaten om zo het on willige dier in bedwang te houden. De tweede tang was alle mensen onbe kend. We zijn zeer benieuwd wat voor reacties er komen uit Zeeland en van Flakkee Inzender dhr. C. Sanderse (Mdb) komt met: Ie is nae mosjesiepe: dood (van een dier; grof van een mens). Pad is nae mosjesiepe: dat plan is niet uitgevoerd, 't Is nae mosjesiepe: van een bedrijf, dat gefailleerd is. Dhr. C. Martens (Hrh) schrijft o.a., dat men op 's-Heerenhoek om het hou dens of om het niet houdens speelde, dat dan verbasterd werd tot in 't ouw uus en in 't nieuw uus. Hij wees ons er ook op, dat Sies 'n mansnaameen verkorting is van Fran- ciscus. En: 'n prêêle tabakspie is alleen maar speeksel (sap) en geen tabakspruim. 'n Prêêle is een straal. Een aantal van de uitdrukkingen, die we ontvingen kunnen het best op de volgende vragenlijst gezet wor den, zoals de douw an de karre die de broers P. en T. Martens nog heheven Wij ontvingen Van mw. A.T. de Pree (Col) weer een keurig verzorgd bandje, door haar in eigen dialect ingesproken en ingezongen, met als onderwerp: het koeiewachtertje en zijn lied. Onze hartelijke dank! Wat zouden we het toejuichen, als we uit iedere regio een dergelijk eenvoudig bandje mochten ontvangen, met het gespro ken woord in eigen dialect, om dat voor het nageslacht te kunnen bewa ren! Wie volgt? De zanger Bei Cok zond ons zijn Ouwejaersliedwaarbij wij ons graag aansluiten: Het jaér löpt op z'n leste gos 't Is wee a naê verstreken En dan wor' t'r deur vee van oans Wee achterom 'ekeken Mè wat verbie is kom nie vrom En wat a m'èn verpeuterd Di is noe niks mi an te doen A kieken m'ök beteuterd Me gaên awee oans bessen doen Preberen aal de daêgen Van 't nieuwe jaêr, dat a noe komt Mekaren te verdraêgen. Aal wat a wenselijk is voe 't nieuwe jaêr! Met hartelijke dank voor alle goede wensen, die wij mochten ontvangen! Ook onze beste wensen en groeten van het Onderzoekssecretariaat E.J. van den Broecke-de Man Swerfrust K. 318, L. Stommesweg 1, 4345 AX Middelburg tel. 01180-35656 Inzendingen gaarne vóór 1 april i.v.m. tijdige verwerking voor het zomernummer 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 44