Van enkele plaatselijke bejaardensozen kregen we opmerkingen dat ze er gezellig een paar middagen over gepraat hadden. En of we nog meer van zulke lijsten hadden. Inderdaad, die hebben we. De heer Mannaert uit Vogelwaarde was zo vriendelijk nog een extra lijst over de smid in te vullen. Hij belde me, dat hij voorlopig wel genoeg had van die lange lijsten, want inderdaad, de lijst over de smid is een ingewikkelde lijst, die we alleen maar naar vroegere ambachtslieden sturen. Toen we na een paar dagen de lijst ingevuld uit de brievenbus haalden, bleek dat de heer Mannaert heel uitgebreid de vragenlijst had beantwoord en voor alle duidelijkheid er ook nog een tiental tekeningen bij had gemaakt. Hartelijk dank, meneer Mannaert, want het was de tweede vragenlijst over de smid die uit het Land van Hulst bij ons binnenkwam. De heer Martinet uit Heikant schreef bij de ingevulde, vragenlijst over de honden en katten: "t Was heel plezierig, Rinus, graag gedaan.' Ook een tiental telefoontjes wezen in die richting. Bedankt allemaal, we gaan de goede kant op. Automatisering WZD Dankzij de spontane medewerking van de Rabobank West Zeeuwsch-Vlaanderen was het mogelijk het vertrouwde Woordenboek der Zeeuwse Dialecten (WZD) in Biervliet gratis vergroot te kopiëren. In een paar weken was de klus geklaard. Hartelijk dank, Rabobank en vooral mw. De Waard die dit karwei belangeloos deed. Intussen is mw. Nïjssen bezig de letter A van dit woordenboek te typen en kijken we wat de tijdwinst geeft: de vergrote kopieën scannen of direct intypen. In de nieuwe tekst op de computerschijf proberen we hogere begippen in te brengen, zodanig, dat het alfabetisch WZD ook thematisch gebruikt kan worden en dan sluiten straks de Zeeuwse en Vlaamse dialecten naadloos op elkaar aan. We hoorden van drs. M. Adler die de redactie van het Supplement op het WZD voert, dat ook het Supplement alfabetisch en thematisch geordend is. Met deze manier van werken vervult onze vereniging in Nederland een voortrekkersrol. Van bij ons Op vrijdag 13 januari vond in Den Dullaert de achtste presentatie plaats van de gewestelijk avond 'Van bij ons'. Zang, dans, muziek. toneel en declamatie worden verzorgd door enthousiaste amateurs (in de goede betekenis) uit het Land van Hulst. En ieder jaar is de zaal weken van te voren uitverkocht. In de pauze is ons ijverig bestuurslid, de heer J. de Klerk uit Axel, altijd bezig de mensen te interesseren voor ons project. En ieder jaar brengt hij nieuwe medewerkers aan. Hartelijk dank voor al je inspanningen Jan. WVD-Kontakt Op het eind van het vorig jaar rolde het laatste WVD-Kontakt van de pers en het is zinvol daar enige informatie voor de leden van onze vereniging door te geven. Bij het Woordenboek van de Vlaamse dialekten (WVD) verscheen in december een vlinderkaart op posterformaat. Deze kaart met commentaar van Dr. Jacques van Keymeulen bestrijkt het hele Nederlandse taalgebied en is in vier kleuren gedrukt. De prijs bedraagt 11 gulden. De kaart wordt u gezonden na storting van dat bedrag op giro 2169114 van R. Willemsen, Biervliet onder vermelding: Vlinderkaart. Dialectenquête in de PZC Op 9 juli j.l. stond in de PZC een uitgebreide dialectenquête. Ook een aantal Vlaamse kranten en Nederlandse regionale kranten verspreidden de enquête en in totaal kwamen er meer dan 10.000 antwoorden binnen. Met deze enquête wil de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) vooral de dialectveranderingen en het dialectverlies in de laatste honderd jaar nagaan. Daarom is men uitgegaan van vragen die honderd jaar geleden al gesteld zijn en heeft men duidelijk naar de leeftijd van de invullers gevraagd. Ruim 600 Zeeuwen reageerden op deze oproep. Over de antwoorden in verband met dialectgebruik en de houding tegenover dialect zult u binnenkort in de PZC wat te lezen krijgen. De hoofdzaken over het dialectverloop in de verschillende regio's van Nederland en Vlaanderen zullen worden gepresenteerd op de Derde Nederlandse Dialectendag in "s-Hertogenbosch op 25 maart. In dit verband willen we ook nog even op de onderzoeksresultaten wijzen van een onderzoek op Walcheren, dat Marco Evenhuis het afgelopen jaar verrichtte (zie ook bij 'Over boeken'). 4 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 56