Kaart van het Eiland Walcheren door D. door Isaak Tirion in 1733. voorspraak van 2 schepens, en dus moest het Izebrand zijn. die wel een vrouw maar geene kinderen had, en die kon wel leven zonder den armen'.9 Deze 'Izebrand' was een zekere Isebrand (of IJsbrand) Leinse Burggraaf (zijn naam wordt door de diverse auteurs op verschillende manieren gespeld). Hij was Fries van geboorte en had zich in de zomer van 1754 op Walcheren gevestigd. Het zou een 'stijfkoppige Fries' geweest zijn, die 'verba zend veel praats had'.10 Burggraaf bracht het tot meestertimmerman en zou er 'warmpjes' bijgezeten hebben." Zijn echt bleef W. Care! en A Hattinga. Uitgegeven kinderloos. Hoewel hij dus geen autochtoon was paste Burggraaf qua karakter wellicht goed bij de Westkappelaars. Aanvankelijk schijnt de timmerman niet erg godsdienstig te zijn geweest, later werd hij echter 'een kind van God'. Dat houdt kortweg gezegd in iemand die uitverkoren is om na een leven van onverschilligheid of zelfs grove zonde plotseling na een geestelijke worsteling in hevige zieleangst bekeerd te raken. 'Slechts hij nu, die in dezen zijne "weg" zóo wist te verhalen, dat de andere "in- en doorgeleiden" er "aanneming" van hadden gold in 1778 voor "een kind van God".'12 Er waren slechts 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 5