(Hrh)in jen nikke kieken (Ril); lae-je nie in de emmer laahe (Svn). 20't Is nie eenieder gehee(ve)/'eheve op 'n ophesehod baede te kommen: niet iedereen vindt zijn bedje gespreid. LvA (Ax); W (Kod;Osb); ZB (Bsl;Dw/Ovz: twijfelt; Ha;Hkz;Hrh: om op 'n ophesehod baede te kommen liggenIer; Ier/Kb;Kn;Ktg;Nss;Wde;Wmd)NB (Col;Kg;Ks); SchD (Dsr; NgjNwkf ze kom in 'n ophesehod baedeje)Phi/T (Po: opheschud bedde; ScherpjTln: die kom in 'n opgeschud bed); GOfl (Dl: bed; Dl/Hkg). 21. Boahere(n)/boger(e)n is dieve/stelen in 'n an(g)der z'n boahert/boom- gaardstelen in een andere boomgaard. ZVW (BvtNvtSis)LvA (Ax); ZVO-zd (Kw: boogaordenNwn: bogarde)W (Bgk;Dob KodOk;Rtm) ZB (Bsl;Bzl ;Dw/Ovz Gpol; Ha; Hkz ;HrhIerIer/Kb Ktg; NdpRU)NB (Col; Kg;Ks;Wsk); SchD (Bwh/Nwk;Nwk;Zr)Phi/T (OvmScherp Svn; Tin) GOfl (Dl). 22. Jie bin ook goed fan de spandere geknipt: (goed) van de tongriem ge sneden, zit niet verlegen om woorden. NB (Ks)GOfl (Dl: vaag bekend). Anders: van de spanrieme gesneë(n) (Nvt;Kg); van de tonge geknipt (Sis); goed gesnaerd (Ok); je moet er niet achter zoeken(Nz); eit je bek- je goed bie je (Osb); ie ei z'n mond(je) bie z'n (Svn;Dl/Hkg)jie kan beter lulle as vliege (Hrh). 23. As 't schouwtje rookt, 'angt de lampe nie schêêf: als de zaken goed gaan is er-geld. LvA (Ax;Nz); W (Kod); ZB (Hkz HrhIer/KbRil)NB (Ks; Wsk)SchD (Dsr;Ng;Zr); Phi/T (Tin); GOfl (D1;D1/Hkg)Varianten: dien z'n schouwtje rookt goed (Ovm); z'n schouwtje róókt er wè bie (Svn); 'ier te staen en niks te verkopen, dè kan m'n schouwtje nie van roke (Osb); je schouwtje rokt er van (Ha). 24. De huus/kinders/jonge(r)s motte/moete d'r turnen untbute: de kinderen moeten hun overtollige energie kwijt door zich uit te leven. ZVW (Bsk; Nvt: heel oud); W (Kod); ZB (Bzl;Ha: wel eens gehoord); NB (Col; Ks; GOfl (Dl). Met uitwerken (Gde); met uitleven (Sis). Opmerking Bzl: meest d'r tulen uutbute. Anders: moete uuttume (Bgk); uuttule(n) (Dob;Rtm; Col;Svn;Tln)d'r tuul/tule uuttule (Dsr;Tln); uit-/uutwaaien (Nz;Kod); uutdolle; uutrouze (Hrh); uutturelure (Ovm); de jonges moeten udder hat noh 's ophóóien (Ax); moete d'r kont is uutslae (Kod). 25. Uust, uust noe maor/mè/mi 'n bitje, 'ee: rustig aan nu maar. ZVW (Gde; Nvt); LvA (Ax); W (Bgk;Dob: uust uust een bitje kalm ee; Kod: ook uust 'n bitje; Ok;Osb;Rtm: uust uust wees noe mè stil); ZB (Bsl;Bzl;Ha; Hkz Hrh; KnNdp NssRil; Wde)NB (Col; Kg;Ks; Wsk: uust uust, 'n bitje je gemak ee)SchD (DsrNwk; Zr)Phi/T (Po; ScherpSvn; Tin)GOfl (Dl; Dl/Hkg: uust uust, noe kan 't wel weer). Anders: 'n bitje salans ee (Gde); eila-eila (Sis); stille mè, koffie kook zó~ nie (Gpol); bedair.bedair (Kpl) bedaer 'n bitje (Tin). 26. Pi mo/moe 'k 'èr/'aor of plumen van é(n): daar moet ik het mijne van hebben,het fijne van weten. ZVW (Bsk;Gde;Nvt)LvA (Ax;Nz); W (Kod); ZB (Bsl; BzlGpol; Ha; HkzHrhIer/Kb Kn; Kpl; Ktg; Ndp NssRil; WdeWmd) NB (Col,Kg;Ks); SchD (Bns;Dsr;Zr)Phi/T (Po, Scherp Svn; Tin)Anders: kop of staert van (Ovm). 27D'n êênen geneest van de zallef/zal(le)ved'n aoren/aondern/een aar van 't potje/de pot: de eene is hierbij gebaat, de ander bij dat. LvA (Ax); W (Kod); ZB (Bsl;Bzl: heeft betrekking op inbeelding; Ha;Hkz;Nss); NB (Col;Kg;Ks); SchD (Ng;Zr); Phi/T (Tin). Anders: d'n eenen geneest van 't goed, d'n anderen van de flesse Bgkd'n eenen geneest a van de pot, den aren nog nie van de zaive (Ha). 28. D'n afval is hróóter as't 'êêle bêêsje: de kosten zijn groter dan de baten. ZVW (Nvt;Sls: twijfelt); LvA (Ax); W (BgkKodOkOsbZB (Ha;Hkz; KnKplNdp Nss)NB (Kg;Ks)SchD (Ng); Phi/T (Tin); GOfl (Dl/Hkg: vaag bekend). Anders: 't is d'n erremoe nie waerd (Svn); 'n dóód kindje mie 'n lammen 'and (Kn). 48

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 60