INHOUDSOPGAVE NEHALENNIA JAARGANG 1994, AFL. 98-101 N.B. In de inhoudsopgave zijn alleen afzonderlijke artikelen opgenomen; niet de inhoud van de vaste, doorlopende rubrieken als de Mededelingen van Werkgroep en Vereeniging en 'Over boeken'. J.J.B.K. BAKKER, N.: Mijn ervaringen met de vragenlijsten; afl. 100, 21-23. BERNS, J.B.: Dertig jaar Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, honderd maal Nehalennia: en het werk gaat door; afl. 100, 15-20 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). BROEKE, M. VAN DEN: Zeerust, de buitenplaats van de familie Evertsen; afl. 99, 7-11 (Verdwenen Zeeuwse Gebouwen). GEUZE, M.A.: De herkomst van de bruloazen; afl. 98, 21-22. GOEMAN, A.: Merientje; afl. 98, 20. GOEMAN, A.: Sukelademelk; afl. 101, 27. GOLDSCHMITZ, LEIDA: De amateurarcheoloog: van detective van het verleden naar voorvechter van het archeologisch erfgoed; afl. 100, 59-62 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). KOOPS, R.L.: Tussen twee maal nieuwbouw: het Rijksarchief in Zeeland 1964-1994; afl. 100, 37-44 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). KUIPERS, J.J.B.: Zeeuws vermaak in Alabama? Ringrijden overzee in 1858; afl. 99, 13- 15. KUIPERS. JAN J.B.: 'De schepen laten leven'; geschiedenis buiten het boekje in Zeeland; afl. 100, 87-91 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). OELE, B.: Geborgen in duisternis; afl. 98, 3-5. OELE, B.: Een stukje Zeeuws landschap: enkele persoonlijke impressies; afl. 100, 79-85 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). PETERS, CHRIST: Korte impressie van de excursie van de Werkgroep Historie en Archeologie naar Wolphaartsdijk en Noord-Beveland op zaterdag 7 mei 1994; afl. 100a, •-I -) RIJKSE, R.M.: Zeeland in incunabelen; afl. 98, 23-25 (Zelandica in oude boeken). RIJKSE, R.M.: Zeeland op rijm in kaart gebracht; afl. 99, 3-5 (Zelandica in oude boeken). RIJKSE, R.M.: Literatuur in Zeeland: over ZKC, Slib, SLAZ en de ZB; afl. 100, 51-58 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). RIJKSE. R.M.: Zeeuwse en niet-Zeeuwse pamfletten geïnventariseerd; afl. 101, 23-26 (Zelandica in oude boeken). ROOS, DOEKE: Monumentenzorg in Zeeuws troebel water. Het behoud van het cultureel erfgoed onder water is zonder particulier initiatief ondenkbaar: afl. 100, 63-67 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). SCHOLTEN. W.H.P.: De Zeeuwse musea: een toekomst in het verleden; afl. 100, 31-35 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). SCHWARTZ, J.H.F.: Dertig jaar Werkgroep Historie en Archeologie; afl. 100, 5-14 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). SIJNKE. PETER: Geschiedenis en radio radio en geschiedenis; afl. 100, 69-71 (jubileumbundel 'Omzien en rondblikken. 100 keer Nehalennia'). SOETERS. BERT: Zeeuwse Dialectdag 1994; afl. 101, 29-30. SWIERS, R.J.: 'Geld uit de Belt': boek over archeologisch onderzoek in Middelburg; afl. 99. 17-20. 51

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 63