VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Omslagfoto en pagina 20 B. Oele, Kapelle Pag. 3 en 5 uit J.J.B Kuipers, 'Een Zomerreis door 18de-eeuws Zeeland' Pag. 11 J. Wolterbeek, Middelburg Pag. 12 C. Sanderse, Middelburg Pag. 13 Zei. 111. II nr. 122, RAZ Middelburg Pag. 15 Prov. Depot voor Bodemvondsten, Middelburg. Foto R.O.B. Amersfoort Pag. 17 en 18 uit P. van Beveren, 'De verdwenen kastelen van Schouwen- Duiveland' Pag. 23 en 24 N.V. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem Pag. 30 Drukkerij en Boekhandel Van Velzen, Krabbendijke Pag. 36 Dhr. A.H. van Dijk, Vlissingen Pag. 37 V.m. Drukkerij Markusse, Wissenkerke Pag. 45 Woordenboek der Vlaamse Dialekten SAMENSTELLING BESTUREN PER 1 JANUARI 1995 Werkgroep Historie en Archeologie drs. J.H. Kluiver, voorzitter drs. F. van der Doe, vice-voorzitter dhr. J.H.F. Schwartz, secretaris dhr. P. Triou, penningmeester ing. K.J.J. Brand, lid drs. C.H.J. Peters, lid dhr. J.P.B. Zuurdeeg, lid Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek drs. J.H. Kluiver, dhr. R. Willemsen, dhr. J.L. Murre, mw. M.A. Wisse-Kleppe, mw. L. Rijstenbil, dhr. P. Heerschap, dhr. J. de Klerk, drs. ing. C.M. Martens, dhr. J. van Sluis, dr. J. Zwemer, voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid lid lid lid

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 65