heeft over bijvoorbeeld het opzetten van een onderzoek of over het publi ceren van de onderzoeksgegevens, maar ook als u een spreker zoekt voor een lezing of een deskundige op een bepaald gebied. Ik hoop uw vraag te beantwoorden of u in contact te brengen met iemand die u verder kan helpen. Er zijn ook enkele taken die ik na drukkelijk niét tot de mijne reken. Zo is het niet de bedoeling dat ik zelf onderzoek verricht. En het be hoort evenmin tot mijn taak om publi- katies in voorbereiding van commentaar te voorzien; wèl om auteurs te atten deren op publikatie-mogelijkheden of ze in contact te brengen met de redactie van een bepaald tijdschrift of jaarboek. Voor uw vragen, opmerkingen, sugges ties e.d. ben ik, in principe op maan dag, dinsdag en woensdagochtend, bereikbaar op het Rijksarchief in Mid delburg. Weet me te vinden! Ook om mij te voorzien van informatie, re levant om mijn functie goed te kun nen vervullen. A.P. de Klerk, consulent regionale geschiedbeoefening Zeeland, p.a. Rijksarchief in Zeeland, Sint Pieter straat 38, 4331 EW Middelburg, tele foon 01180-38920. Fort Rammekens ruimer opengesteld Tot en met 31 oktober 1995 is Fort Rammekens (bosgebied Rammekenshoek, bij Ritthem) geopend op dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het fort uit 1547 met het omlig gende gebied, ontstaan in 1944 en beheerd door Staatsbosbeheer Delta gebied, is dit jaar i.s.m. het Stede lijk Museum Vlissingen nog ruimer toegankelijk dan in 1994. Door nieuwe aanpassingen kan men nu via het fort over de Napoleontische wallen het bos bereiken en andersom. In 1995 gaan de 'opknapwerkzaamhe- den' aan de binnenzijde van het fort gestaag door. Er is een hek aangelegd om te voorkomen dat men van de muur valt, de binnenplaats wordt schoon gemaakt en deuren worden gerepareerd en waar nodig geschilderd. In twee Kazematten is een verbeterde exposi tie ingericht over de historie van het fort en de omliggende natuur. In juli en augustus worden op dins dagavond rondleidingen georganiseerd i.s.m. het IVN. Inlichtingen en kaar ten: VVV Vlissingen, tel. 01184-12345 en Stedelijk Museum Vlissingen, tel. 01184-12498. J. J.B.K. TENTOONSTELLINGEN AARDENBURGGemeentelijk Archeolo gisch Museum Marktstraat 18 (01177— 2888/1910) Bij de beesten af (t/m 30 september) AXEL, Streekmuseum Het Land van Axel Noordstraat 11 (01155-62885) Schilderijen in diverse technieken door Johan Paulus Pieters (t/m 1 juli) Kunstfotografie door A.J. de Kraker (t/m 29 juli) BRESKENS Visserijmuseum Kaai 1 (01176-1711) Walvis in zicht. There she blows (t/m 30 september) BROUWERSHAVEN, Museum De Ver gulde Garnaal Markt 5 (01119-1226) Op de Reede, Boelhouwer van Beve- ren (t/m juli) BURGH-HAAMSTEDEDe Burghse Schoole Kerkstraat 3 (01115-1529) Handwerken (t/m herfstvakantie) Het verdronken Westerschouwen (t/m herfstvakantie) DREISCHOR, Streek en Landbouw museum Schouwen-Duiveland, Ring 2 (01112-1579) Klederdracht (t/m september) GOES, Museum voor Zuid- en Noord- Beveland Singelstraat 13 (01100-28883) Valkenisse en Keizershoofd (9 juni t/m 28 oktober) Van mot tot slot (Bevelandse Kastelen) (24 juni t/m 16 september) GOES, Stoomtram Goes-Borsele (Perron SGB, nabij NS-station Goes) Rijdagen: alle zondagen t/m september, 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 39