MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Ad Leijdekkers krijgt cultuurprijs Vrijdagmiddag 7 april 1995 verzamelde zich een gezelschap feestelijke gasten in de trouwzaal van het stijlvolle stad huis van Zierikzee. Onder hen volgens zijn eigen woorden een 'klein eenvou dig mannetje', dat samen met zijn vrouw een plaatsje had gevonden op de voorste rij stoelen. Om dit mannetje ging het deze dag. Klein van gestalte, maar een groot dialectschrijver en nog meer een groot voordrachtkunstenaar. Ad Leijdekkers, volgens de woorden van burgemeester Asselbergs van Zierikzee, die in een schitterende toespraak een rake levens schets gaf van Adriaan Leijdekkers, geboren en getogen Zierikzeeënaar, een 'klein ventje, maar groot in daden'. Onder deze daden het schrijven in en over het Schouws dialect, 'in een spelling die eigenlijk nergens op lijkt' voordrachten houden in hetzelfde dialect voor radio Zeeland en soms voor een zeer deftig publiek of zingend en zich zelf begeleidend op zijn gitaar zoals op onze Dialectdagen. Voor dit alles kreeg Ad, zoals wij hem kennen, op deze gedenkwaardige vrijdag de cultuurprijs 1995 van de serviceclub Kiwanis uitgereikt. Een fraaie oorkonde, een bedrag van ƒ1000,- en een zeer fraai boeket bloemen voor mevr. Leijdekkers. Natuurlijk kon Ad het niet laten: na een dankwoord aan allen die meege werkt hadden aan het slagen van deze dag, volgde een fraai verhaal over 'd'n aevendiek van Zurrukzeeë'. Met een gezellige receptie werd de prijsuitreiking besloten. Ad, namens ons allen nogmaals van harte gefeliciteerd. B.O. Thematisch Onderzoek Feesten Wij ontvingen van de zeer actieve carnavalsstichting 'De Koenkelpot' uit 's-Heerenhoek, dat aan het be gin van de vastentijd de naam Pae- rehat aanneemt, een kleurrijke Car navalskrant, waarin uitvoerige arti kels staan over de festiviteiten in dat dorp. Interessant voor onze ver eniging zijn de bijdragen van diverse dialectminnaars, die in de streektaal zijn geschreven. Ook advertenties van de plaatselijke middenstanders zijn in de regiotaai geschreven. We beginnen met de bijdrage van de jeugdprinses Annemarie. Ik bin Annemerie d'n 'Ond en bin dit jaer g'kooze tot Jeugdprinses. Di wil ik iederéén nog voe bedanke, die a op mien 'estemd eit. Ik zitte in groep achte, bie mééster Gielens. Ik bin d'r èèn van Anton en Anneke d'n 'Ond. Vadder èk nog twi zusters: Cindy en Linda. We weune mie z'n oallen in de van Zijlstraete, nr. 48. Ik aardigheid in 't zwemmen, gimme en ik zitte ók nog op de welpen. Ik èa 1 féést mee'emikt: d'n 11 van d'n 11 bie café Heieen. Ik vond dat hartstikke leuk. Ik bin ók a bie olienbollen langs de deur 'ewist, dan ei je me misschien wè 'ezie. Mè 't mééste kiek ik uut nf doken, 't gróte carnaval. Ik za geniete van 't schoolcarnaval.Bonte aevond, kiel tjesbal, en nie te vergeten: de kin- der- en grote optocht. Ik óópe a 't saemen bie prins Ton en z'n gevolg 'n verschrikkelijk mooi carnaval mag worre en wense iedereen 'een onwijs gaaf' carnaval toe (om mè s 'n ollands woord te gebruuken). Verder kwamen we ook enkele goed geplaatste types tegen: Paerehats wuufje 'n Paerehats wuufje, mee 'n gróóte laere die riep, ik gao m'n bêênen ont'aeren Mè ze wist nie wfmee of oe 'n ander dat déé en gebruukt noe van ermoe de schaere 'Eintjeszandse lellebelle In Eintjeszand is t'r 'n lellebelle die a sterke verhalen kan vertelle. Zó zei ze: 'Ik bin glad zonder rumpels, omdat ik ieder jaer vervelle'. 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 41