BEANTWOORDING VRAGENLIJST DECEMBER 1994 (terugontvangen 97; te laat 1 (juni 1994), 10 (september) 1. M'n è(n)/oa/ha/hao/goed (g)eschoote: we hebben het goed geschoten, hebben de juiste keus gemaakt. ZVW (Bsk; SisWtk)LvA /Ax;Nz); LvH (Lam/Kt); W Bgk;Kod;Lrs;Mdb;Rtm)ZB (GsHa; HkzHrh/Ovz IerIer/ Kb Kb ;Kpl;Ktg;Lwd;Nss; OdlRil; WmdWolf)NB (Col;Kg;Ks); SchD (Bns; Dsr;Nwk;Ow;Rns; Zr); Phi/T (Phi;OvmScherp SvnTin)Gofl (Dl/Hkg; OgpjSah). In overeenstemming met het alg. Ndl; (hebben) (het) goed geschoten; ZVW (Gde;Nvt); W (Dob GrijKodOsbZB (B zlDw/OvzGpol Ha; HkzHrh ;Kn: dat emme- Ndp;Wolf); NB (Wsk); SchD (Bwh/Nwk); Phi/T (Po;Svn); GOfl (Dl;Ntg;Odp)Meteen zonder goed: LvH (Klz); Phi/T Anl)GOfl (Smd). In een uitdrukking: hoed geschote en nog nie raak (Ndp). Anders: m'è in de roos 'eschoote (Bsl); da'd emme hepakt/ hesnapt (Ax)wémmud goe gemoakt (Cg). 2. Me speele(n) uut 't sotteluus: zonder inzet. W (Mdb: sokkesuus)Phi/T (Tin: uut zottus; Po: sot'uus (tegenover echt'uus). Overige varianten: uut sottens (Nvt); uut un zotje (Tin); uut 't sotje (Anl); uut sottigheyt (Svn). Verder: comsjuus (Bsk); voe kuuskuus (Wolf); consuuszó me voe zö mè (Col); zó mè (Grij); voe zöme zöme (Ha); zö mè zömè (Ks;Wsk); zó mè zö mè (Ktg;Odl;Wmd;Wolf)uut leutus (Gde); vo joker (Kod); voe lauloene (Gs); 'n potje voo de ruts (Ax); vö snot in vule butter (Rns) vo noppes (Ovm); voe nop (Hrh); voe onnes (Nwk); voor boontjes (Klz); voor spek en bone(n) (Nz;Ha;Hrh;Ier;Ndp)voor niks (Kt/Lam; om niet (Kt/Lam); om niks (Dsr;Ntg; Sah)om d'n keizer z'n baert (Dsr); zonder spiekers (Sis); 'n löös spelleken (Ntg)deursjoks (Ntg)om omthouwens onthouden); (nie) uut 'ouwens (Kod;Ha); uut 't ouwe 'uus (Bzl); uut nonnuus (Po); uut niet (Bns); in't nieuwe(n)s (Bsl); Hrh: tegenover in 't ouwes; Ndp). 3. Die was daer/di over twee weken nog: twee weken geleden, voor twee weken, veertien dagen terug. ZVW (Nvt;Sls;Wtk)LvA (Ax;Nz). LvH (Klz); ZVO-zd (Cg;Nwn); W (B gk; Dob GrijKodMdbOsbZB (Bsl;Bzl; GsHa; HkzHrhHrh/OvzIer/KbKbKn;Kpl;LwdNdp ;NssOdl; Ril; Wmd) NB (Col;Kg;Ks); SchD (Bns;Dsr); Phi/T (ScherpSvnPoTin)GOfl (Ogp;Sah: ja?). Anders: twee weken vrom (Po). 4. Twint ei/heit hin/gêên mèns/maans 'm/'n/d'n (g)ezie(n): sindsdien, na die tijd. ZVW (Gde: ook twient terwijl)Sis)LvA (Ax;Nz); ZVO-zd (Cg)ZB (Bsl; Bzl;Bzl/Kpl;Dw/OvzGpol; GsHa; Hkz HrhHrh/OvzIer/Kb KbKnKplKtg; LwdNdp NssOdl;Ril; WmdWolfNB (Ks)SchD (Bns; Bwh/Nwk;Dsr;Nwk;Ow;Rns)Phi/T (Svn: twijfelt); GOfl (Dl/Hkg;Ntg; Ogp SahSmd)Anders: van af dan (Bsk); swenst/tswènst (Nz;Cg;Nwn); swint (Klz;Kt/Lam)sint (NvtGrijKodColPoSvn) 5. Laet nooit d'onden vó de katte(n) zurrege/zurge(n)laat de boel niet in het honderd lopen, verslonzen. LvA (Ax); ZB (Dw/Ovz: oud;Gs;Kb; Ril); NB (Kg;Ks); Phi/T (Ovm;Svn). Anders: de knienen vó d'ollen zurge (Rns); 'ouw het bie mekare (Nz); ghe moet de boel nie verslaoteren (KtLam); zurg aij'dur hin panne eiers van mikt (Ier); lopt uut de klauwen (Hrh); schop nie vó 't gat (Nwk); je mot 't nie laete slure (Ovm); nie verintreste (Po); laet de zaek niet in 't holdert lóópe iDTTHkg). 6. 't Is nie ghoed êên an z'n aider t'èn: iemand voor gek te zetten (Sic). ZB (Kpl: ja?;Odi: elder); NB (Col;Kg: ook elder) Anders: voo de zot ouwen/vur de zot 'aan (Bsk; Sis ;Nwn; Nwk;OvmScherp)voor de mieter houwe (Dl/Hkg; Ntg)êênen n'n fars leveren (Kt/Lam); zö strék 'ouwen (Grij)voe 't lappe 'awe (Hkz); bie z'n klatten neem'n (Ier); in de luren lèhe (Ks); an z'n staert (Zr); voo paole zetten (Ax); bie de bok doeë 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 49