EEN BIJZONDERE FOTO Het afscheid van jhr. A. van Reigersberg Versluys als president van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg A.F. Wennekes Rechtszittingen zijn in Nederland in de regel openbaar, maar fototoestel en filmapparaat dienden tot voor kort buiten de deur te blijven. De laatste jaren echter komt het fotograferen en filmen tijdens openbare rechtszittingen steeds vaker voor. Aanvankelijk aarzelend, met veel voeten en ruggen, het laatste jaar steeds openlijker, uiteraard alleen met toestemming van de verdachte. Oude foto's van terechtzittingen zijn daarom zeldzaam. Om een indruk te krijgen hoe het er in het verleden in de rechtszaal uitzag, zijn we afhankelijk van foto's die tijdens bijzondere gebeurtenissen gemaakt werden. Eén zo'n foto bevindt zich in de verzameling van de familie Van Reigersberg Versluys, aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland. Afscheid Het afscheid van een rechter die er een 52- jarig dienstverband bij dezelfde rechtbank had opzitten, was wel zeer bijzonder en werd daarom aangegrepen om de vertrekkende en komende magistratuur eens in een gepaste omgeving in vol ornaat op de foto te zetten.1 In het midden zit de persoon om wie het ging, jonkheer Aarnout van Reigersberg Versluys, president van de Middelburgse arrondissementsrechtbank. Hij was daar in 1857 als substituut-griffier begonnen, klom op tot president en vertrok pas in 1909 op 78- jarige leeftijd. Ter gelegenheid van zijn afscheid kwam de rechtbank op 21 september 1909 bijeen in een plechtige openbare zitting in de grote audiëntie- of gobelinzaal van het gebouw van de rechtbank, het zogenaamde Van de Perrehuis aan het Hofplein in Middelburg.2 Alle rechters en officieren van justitie waren hierbij aanwezig. In zijn toespraak zei hij dat het hem moeilijk viel om na zo'n lange periode afscheid te nemen van een werkkring die hem lief was. Daarna bedankte hij alle collega's - aanwezig en reeds ontvallen - en feliciteerde zijn opvolgers met hun benoemingen. De Middelburgsche Courant van de volgende dag besteedde uitgebreid aandacht aan zijn afscheid, waarbij hij werd omschreven als een menslievend en rechtschapen man. Bijna woordelijk werden alle toespraken van de verschillende sprekers aangehaald.3 Een dag na de zitting, 22 september, exact 52 jaar na zijn benoeming, boden de collega-rechters hem een copieus 13-gangendiner aan in de sociëteit St. Joris aan de Balans. De menukaart, vrijwel zeker ontworpen en versierd door de Middelburgse tekenaar F.P. d'Huij, bevatte een fraaie afbeelding met zijn ingekleurd wapen, het i>-. De menukaart waarbij Van Reigers berg Versluys schreef: 'Diner mij door de Leden der Rechtbank aange boden bij het neder/eggen van mijn betrekking als President'. wapen van Middelburg, vrouwe Justitia en de voorgevel van het Van de Perrehuis. Na zijn afscheid stuurde hij naar zijn collega-rechters in het land een 'fotografisch portret', waarvoor hij vele dankbetuigingen ontving. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 11