In de tijd van Van Reigersberg Versluys bestond de Middelburgse rechtbank uit een president, een vice-president en twee rechters, bijgestaan door een griffier. Zijn vertrek gaf het Ministerie van Justitie de gelegenheid het aantal rechters met één in te krimpen. De zittende rechters B.W.F. Kronenberg en J.H. van Bel werden benoemd tot respectievelijk president en vice-president terwijl hiervoor maar één nieuwe rechter in de plaats kwam: G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. De griffier was en bleef jhr. W.H. Snouck Hurgronje. Leven en carrière Jonkheer Aarnout van Reigersberg Versluys, heer van Poppekerke, werd in Middelburg geboren op 30 november 1831 als zoon van jhr. mr. Johan van Reigersberg Versluys en Susanna Maria de Haze Bomme. Hij slaagde op 12 juni 1850 voor het Gymnasium te Middelburg en was van 1850 tot en met 1855 lid van het Letterkundig Gezelschap 'Utile Dulci' te Utrecht, waar hij op 14 november 1854 promoveerde tot meester in de rechten. Daarna keerde hij voorgoed terug naar Middelburg. Op 18 oktober 1855 werd hij daar advocaat. Hij woonde in Het Groote Huys, Lange Noordstraat wijk L 127, dat zijn vader in 1826 geheel had laten verbouwen. Reigersberg Versluys bleef ongehuwd en zorgde voor zijn moeder, tot haar overlijden in 1890. Zijn rechterlijke carrière startte op 22 september 1857 toen hij voor een jaarwedde van 800,- werd benoemd tot substituut- griffier bij de Middelburgse arrondissements rechtbank. Op 5 november 1861 werd hij beëdigd tot rechter en op 17 januari 1875 tot president. Bij Koninklijk Besluit van 18 augustus 1909 werd hem eervol ontslag verleend. Zijn laatste zitting zat hij op 15 september 1909 voor. Hij ontving een pensioen van jaarlijks 4.000.-. Reigersberg Versluys bekleedde ook diverse maatschappelijke functies. Hij was sinds 1861 directeur van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, waar hij actief was in de commissie tot het opsporen, het behoud van en het bekendmaken van de overblijfsels van kunst en oudheid in Zeeland. Ook was hij lid van de sociëteit St. Joris en was hij kamerheer in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin. Hij werd benoemd tot ridder van de Nederlandsche Leeuw, ridder in de Orde van Oranje-Nassau en officier in de Orde van de Eikenkroon. Op 30 september 1919 overleed Van Reigersberg Versluys, 87 jaar oud. Op 4 oktober 1919 werd hij begraven.4 Gezien de bijzondere staat van dienst van Van Reigersberg Versluys zou het aanbeveling verdienen een ruimte in het nieuwe rechtbankcomplex aan de Kousteensedijk of in de oude rechtbank aan het Hofplein (als daar binnen enkele jaren het Rijksarchief in Zeeland gevestigd is) naar deze persoon te vernoemen. Noten 1. Rijksarchief in Zeeland (RAZ). verzameling Van Reigersberg Versluys, inv.nr. 19. Hierin bevinden zich ook de menukaart en vele handgeschreven toespraken die Van Reigersberg Versluys tijdens bijzondere rechts zittingen hield. 2. RAZ. archief Arrondissementsrechtbank Middelburg, inv.nr. 2. 3. Uit dit artikel blijkt tevens dat Van Reigersberg Versluys van de deurwaarders in het arrondissement Middelburg een map met foto's kreeg van Middelburg uit 1857, de vierschaar in het stadhuis uit 1861-1877. drie interieurs van de rechtbank uit 1877-1909 en een foto genomen van de gevel terwijl Van Reigersberg Versluys het pand verlaat. De map, vervaardigd door het atelier van C.W. d'Huij. boekbinder en bijbelwinkel aan de Burg. was van gechagrineerd (gladgestreken) wit callicot. met geornamenteerd gouden rand en familie wapen. waarboven een hand met de schalen der gerechtigheid, van binnen gevoerd met geperst wit callicot en een opdracht. Of deze map nog ergens aanwezig is, was niet te achterhalen. 4. RAZ. verzameling Van Reigersberg Versluys. inv.nr. 6. p. 38. Encyclopedie van Zeeland II (Middelburg 1982) p. 541-545; Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1920, p. 1I-III; F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen II (Middelburg 1893), p. 848. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 12