DE KERK VAN MEUWERKERKE Archeologisch onderzoek aan de VERDWENEN ZEEUWSE Nieuwerkerksche Kreek, gemeente Oostburg GEBOUWEN drs. E. Vreenegoor* Eind 1994 vonden de heren R. van 't Westeinde en H. Kennis aardewerk en botmateriaal aan de zuidzijde van de Nieuwerkerksche Kreek. Archiefonderzoek verricht door de heer Van 't Westeinde bevestigde dat zich hier mogelijk de voormalige nederzetting Nieuwerker(c)ke bevond. Schriftelijke bronnen berichten over een verzoek aan de bisschop van Doornik in 1197 om op deze plaats een kerk te mogen stichten. De kerk werd daarna gebouwd en gewijd aan Maria. Het gebied werd in 1570 getroffen door een stormvloed en in de Spaanse tijd geïnundeerd (1583). Het dorp en de kerk werden in de periode tussen 1583 en 1600 voorgoed verlaten. Situatietekening van het gebied waar de resten van het dorp Nieuwerkerke werden aangetroffen. 1 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 13