Berging van de gevonden grafzerk. samenwerking die wij mochten ondervinden van de uitvoerende instanties is hier nieuwe historische informatie ontdekt en tegelijkertijd veilig gesteld voor de toekomst. De zerk kon met vereende krachten worden geborgen en werd voor nader onderzoek en ter conservering bij de heer Salomé in de schuur gelegd. Met de gemeente Oostburg werd overlegd waar de steen het beste geplaatst kon worden. Het gemeentebestuur heeft inmiddels 11.000,- ter beschikking gesteld voor conservering en restauratie van de grafsteen, en voor plaatsing ervan in de Nederlands hervormde kerk te Groede. De kerk van Groede was een dochterkerk van Nieuwerkercke. De kerkfunderingen bevinden zich aan de noordkant van het dorp. Het is niet duidelijk of de nederzetting zich ook uitstrekte ten noorden van de kerk, waar nu de kreek loopt. Een duidelijke verhoging in het land ten zuiden van de kerkfunderingen, die zich uitstrekt over een lengte van ca. 200 meter geeft vermoedelijk de plaats van het dorp aan. Dit terrein wordt op dit moment niet bedreigd door werkzaamheden. Het gevolg van de ontdekking van de kerkfundamenten is, dat op deze plaats de natuurvriendelijke oever er iets anders uit komt te zien. Het terreingedeelte waarin de kerkfunderingen liggen wordt opgehoogd en de oever beschoeid, zodat het gevaar voor afglijding verdwijnt. De lengte-as van de kerk is door de Landinrichtingsdienst gemarkeerd met twee houten palen. Deze palen zijn ingemeten door het kadaster, zodat ook de officiële coördinaten zijn vastgelegd. Wellicht kan langs de kreek bij de grafsteen een tekstpaneel worden geplaatst met gegevens over de ontdekking van Nieuwerkercke. *(ROB; Provinciaal archeoloog van Zeeland) Behalve aan de in de tekst genoemde personen is dank verschuldigd aan de heren J. Eilander en R. Keyzer (Landinrichting), projectleider J. v.d. Vorst (Grondmij), T. Martens (dagelijkse leiding project natuurvriendelijke oevers) en de uitvoerder van de firma Oomen. 1 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 16