Loon (1886-1944) zal extra aandacht worden besteed aan de oorlogsjaren en het aandeel dat Van Loon heeft gehad in de bevrijding van ons land (t/m 30 september) VLISSINGEN, Stedelijk Museum Bellamypark 21 (118 412498) Beelden van Tholen en Sint Philips- land Tot en met 29 september is nog de tentoonstelling 'Beelden van Tholen en Sint Philipsland' te zien in het gemeentehuis van Tholen te Sint Maar tensdijk. Aan de hand van kaarten, prenten, tekeningen en foto's uit de topografisch-historische atlas 'Zelandia Illustrata' wordt een afwisselend his torisch beeld geschetst van de gemeente Tholen, sinds begin dit jaar bestaan- Schipper mag ik overvaren? Overzicht van de oeververbindingen over de Schelde (t/m 1 oktober) ZIERIKZEE, Stadhuismuseum Meelstraat 6-8 0111 413151 Sitse kleding uit de eigen collectie (t/m oktober) Het stadhuis van Tholen. de uit de voormalige eilanden Tholen en Sint Philipsland. Met dit soort ten toonstellingen - eerdere werden gehou den in Sluis, Schouwen en Middelburg - wil het Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen de bevol king in alle regio's een blik gunnen in het historisch beeldmateriaal dat de 'Zelandia Illustrata' van iedere Zeeuwse streek herbergt. De tentoonstelling is geopend van 9.00-12.00 en 13.30-15.00 uur. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 27