INHOUD Huwelijksrecht en incest in Zeeland tijdens de Republiek A. Romeijn Een bijzondere foto A.F. Wennekes De kerk van Nieuwerkerke drs. E. Vreenegoor Excursie naar Bergen op Zoom en omstreken B. Oele In gesprek met Peter Dieleman Rinus Willemsen Over boeken Mededelingen van de Werkgroep Historie en Archeologie Tentoonstellingen Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Beantwoording vragenlijst maart 1995 2. 9. 11 15 17 19 23 24 26 32 WOORD VOORAF Na enkele extra dikke afleveringen heeft u nu een meer bescheiden nummer van Nehalennia in handen. Het budget noopt daartoe, maar we hopen dat de inhoud u ervan overtuigt dat deze slankheid óók attractief is. Behalve artikelen van Romeijn, Wennekes en Vreenegoor en de vaste rubrieken, vindt u in dit herfstnummer veel informatie over activiteiten van Werkgroep en Vereeniging. Bas Oele kijkt terug op de excursie van de Werkgroep naar Bergen op Zoom en omstreken, terwijl Rinus Willemsen door middel van een gesprek met Peter Dieleman de aandacht vestigt op de komende Dialectdag van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek (21 oktober). In de Mededelingen van de Werkgroep wordt informatie verstrekt over de komende Historische Studiedag. Deze negende Studiedag van de Werkgroep vindt plaats op 9 december en is gewijd aan 'Zeeland in de Bataafs-Franse Tijd 1795-1814'. Een verwant deeithema wordt voordien behandeld op de 'Voordracht over een lopend historisch onderzoeksprogramma' van 26 oktober, over de Zeeuwse publieke opinie in de Franse tijd. Ook hierover kunt u lezen in de Mededelingen van de Werkgroep. Jan Kuipers KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER UITERLIJK 15 OKTOBER INDIENEN BIJ DE REDACTIE 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 3