heel nog eens toezenden? Bij voor baat dank! Dhr. O. de Wilde (Cg) geeft naar aanleiding van vragenlijst juni 1995 no. 2. ('k meer kneepen in m'n 'oorens) nog 'n extra variatie: Ik weet wel dat dè pjèrd gebonnen stot (vastgebonden) Naar aanleiding van vraag 26 (Die 'ei toch 'n abbelehoasie'n omhaal van woorden) voegt hij toe: Z'n wezen stonnie stil, die toch wii't üügste woord (het hoogste woord) Bij vraag 32 de variatie: 't Was 'n düüdgeboren kinneken ('n doodge boren kindje): het resultaat was nihil. Mw. E. Verkerke (Ntg) schrijft: 'Als iemand zich heeft laten opstoken, wordt wel gezegd: Bel, bel, wa'kè joe fletse!' 'n Ontboezeming van dhr. Limonard uit 's-Heerenhoek (Hrh): 'Zo zatte me awee 's lekker bie mekaare om wee 's te prööten over de lieste. Deze reize was 't in de ouderensoos, even oppasse want ik wou eigenlijk zegge: bejaerdesoos, mè dat is tegen 't zêêre bêên, ze bin nie bejaerd, ze bin oud. Ik dienke agauw: oud en verslete? Mè goed, me zatte df 'ebei- teld, een lekker baksje koffie en mè ouwoere, voor a me an de lieste be- gonne, wazze me a een uure vadder. Mè dat gieng nog a van 't schertje, me rodderden noga dus, toet an vrêê- ge dertiende, terwijl en tegelijker tijd, dat bin twi verschillende diengers. Je doet 't impersant of je doet 't twint a je wat anders doet, een klein verschil en ik dienke, dat je dat meer voelt as a je 't weet. Noe bin'k nog een bitje moeilijk bezig vin ik zelf mè afein, me gêê d'r vadder over erregewêêre. Me 't nog even over de vrêêgen 31 en 32. Deze uutstuuk- sels gebruukt'n mien moeder nog wè, mè dat is noga wat jaeren terug. Voe de rest vandêêge niks te verap- stikken, eigenlijk è'k een bitje weinig tied, me bin d'n êêlen dag in de kêêmer an 't behangselen, dus 't is een 'êêle abelehasie, de volgende rei ze misschien wat meer uut 's-Heeren- 'oek. Met de groeten van Limonard.' Mw. M.L. van Veen-Dhert (Nz) vraagt of we Het lied van den Axelse boer kennen, (tekst J. Hatteen, muziek F.J. Corduwener) en Het neuzenlied, bewerkt door A. v.d. Bruel, muziek P.W. Eekman. Jammer dat de tekst niet in dialect is. Wij hopen deze lie deren uit de annexatietijd nog eens met de muziek te kunnen doorgeven. Mw. L. Rijstenbil (Scherp) zendt 'n zin, die vroeger vaak vlug achter elkaar moest worden opgezegd, zonder foutenAchter de ^róóte kérke lègge drie reesten bloedrooie kraelen. Zij schrijft ook nog: 'A de bakker vroe ger 't bróód gebrocht kreege m'n wel's 'n pluusje. Dan wier 'r van de ziekant 'n stukje van 't warme brood afgebroke, lekker Onze dank voor alle inzendingen. 'Er zijn niet veel ons onbekende uit drukkingen meer,' meent men, maar bij persoonlijk bezoek komt er toch nog wel eens iets boven, wat nog niet belicht was! Bezoekers zijn nog altijd welkom, liefst in de middag uren. Ook wil ondergetekende harte lijk danken voor de wensen en vrien delijke woorden, waarmee zij begin juli werd verblijd. We leven in een tijd van afwachten en soms enige verwarring. Laat ons intussen rustig verder 'onderzoeken' Met vriendelijke groet aan u allen, E.J. v.d. Broecke-de Man Swerfrust K. 318, L. Stommesweg 1, 4345 AX Middelburg Tel. 0118 635656 Inzendingen gaarne vóór 1 oktober i.v.m. tijdige verwerking van het winternummer 31

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 33