BEANTWOORDING VRAGENLIJST MAART 1995 (terugontvangen lijsten 85; te laat (dec.'94) 1; anoniem, resp. zonder adres 4) 1. Van da leven (1) 'óór 'k simpel (2): van dat lawaai word ik tureluurs of: gek. LvA (Ax); W (MlkjOsb); ZB (Dw/Ovz;Ha;Hrh/Ovz;Ier;Kn;Wde; SchD (Bns;Drs;Ow Zr); Phi/T (Tin); GOfl (Dl/Hkg: vaag bekend;Smd). Anders voor (1): wat 'n bestèl (Scherp). Anders voor (2): zot (Wtk;Mwn; Ha; Ndp Wmd ;Dsr ;OvmSvn)'oorendol (Ok;Bsl; HrhIer ;Kn; Nwk; ZrScherp Svn;Tln;Ntg: horendol)roar (Sah); 't gae deur m'n 'óód 'eene (Ha); 't sniet deur m'n ziele (Hrh), 'óór 'k in m'n 'oad (Kg). 2. Die tasse (dat bakje, kommetje) is eutemeutig: niet goed schoon. LvA (Ax)Phi/T (Tin). Anders: niet proper (Nz;Nwn); smiksmullig (Osb); (van een schort) mokkelig (Hrh); eumig (Col); an'esloge (Dsr); puug (Svn); goor (Kn); nie 'eelemille zuiver (Ier/Kn); (er is) 'n flaer over 'eheven (Ier); vuulig (Ntg). Opmerkelijk is meutig volgens Dl/Hkg. 3. Die ei/heit 't in z'n slinger/ slienger: naar zijn zin. ZVW (Nvt;Sis); LvA (Ax;Nz); ZVO-zd (Cg); ZB (BzlHkzIerKtg; NdpRll; Wde)NB (Kg;Ks); SchD (Dsr;Nwk;Zr)Phi/T (Svn;Tln). Varianten: ei z'n s. der in, resp. eit z'n s. in (Kn;Ovm); (heeft het) na/ni zijn s. (Wtk;Kn;Ndp)die ei(t)/ heit z'n sli(e)nger (Ok; OsbBzl; Kpl; Gpol; Ha; Hkz Hrh; Hrh/OvzIer/Kn ook met 'evonnen; Kg; Bns;Dsr; Zr/WschTln;Dl/Hkg; Ogp)Anders: eittet in z'n daegen (Bsl; Bzl; Gpol; Ha; Wmd; Col)die eel ei zen weer (Nwn;Kg; Wsk)eittet noga op snee (Scherp); heit z'n droai (Sah;Smd); die kan 'n ei in z'n hat draai'n (Ier). 4. Je mo(e) nie in je neuze/neus kotere(n): peuteren. ZVW (Nvt;Obg;Sls; Wtk)LvA (ax); ZVO-zd (Cg); W (Osb); ZB (Dw/OvzHa;HkzHrhHrh/ OvzIer; Ier/KNKnNdp WdeWolf)Phi/T (Svn; Tin). In de vorm koete- re(n) (Bzl;Ha;Hkz;Ier;Ktg;Wmd;Kg;Bns)Daarnaast: poetere(n) (Ok;Kn; Ks), en poteren (Svn). Verder: poere (Ndp); peure(rï) (Nz;DT7Hkg) pietsen (Cg); pleure (Zr); pulde)ke(n) (Rtm;Ha;Kn;Bns;Dl/Hkg)vroete (Ks). Uitdrukkingen: uut z'n neuze freten (Bsl;Ier); bin je pillek an 't vangen (Hkz). Opmerking van Tin: wel in je pupe kotere. 5. Ie viel van z'n eige(n)/eihe(n)viel flauw, ging of viel van zijn stokje. ZVW (BvtNvtObg; Sis;LvA (Ax;Nz); ZVO-zd (Cg); W (Mlk;Ok: zel denOsbRtm)ZB (Bzl;Dw/Ovz;Gpol;Ha;Hkz;Hrh;Hrh/Ovz;Ier: ook met hieng -; Ier/Kn;Kn;Ktg: gieng -; Ndp: somsNssRllSchr;WdeWmdWolf) NB (Col;Kg: ook gieng -; Ks;Wsk: ook gieng -); SchD (BnsDsr ;Nwk; Ow Zr;Zr/Wsch: ook gieng -); Phi/T (Ovm;Svn;Tln)GOfl (Dl/Hkg;Ntg;ogp) Anders: (van zijn) zel(le)ve(n) (Wtk; AxNwn;Ha;Ier/Kn;KnNdp ;Kg;Phi; Ovm;OdpSahSmdgieng zaalven); van zenne sies (Cg); verzei (Hrh; Kpl;Wolf); 'outje (Ha;Hkz); stukje (MikBnsZr/WschScherp) 6. 't Is nievallug: koud en guur weer. ZVO-zd (Nwn: meest kaat en n.); ZB (Bzl/Kpl;Dw/OvzHa; Hrh;Ier;Ier/Kn;NdpWolf)NB (Kg;Ks); SchD (Bwh/Nwk;DsrZr)Phi/T (Svn;Tln). Daarnaast ievallug AxDob Mik Ok;OsbRtmBsl; Bzl; Bzl/Kpl; Gpol; Ha; HkzHrhHrh/Ovz Ier; Ier/Kn; Kn; Kpl; Ktg; Ndp NssRllSchrWdeWmd; WOlfCol; Kg; Wsk;BnsDsr ;Bwh/Nwk Ow ZrZr/WschPhiOvmScherpSchrTin;Dl/Hkg)Anders: katievig (Nvt;Sls); vrêêd koud (Nz); fien, resp. fientjes (Odp;Dl/Hkg)'t is weertje bluuf in huus (Ntg). Verder nog: ie stoeng te rillen van den ieval (Ier) 7. 't Is siengelier het is wonderlijk, merkwaardig; hoe is het mogelijk. LvA (Ax); Ok;Osb: oud); ZB (Bsl;Bzl;Bzl/Kpl; Dw/Ovz Gpol; Ha. HkzHrh ook opvallend; IerIer/Kn; KnKpl; Ktg; NdpNss; Rll; SchrWdeWmd; Wolf) NB (Kg); SchD (Zr); Phi/T (Tin); GOfl (Dl/Hkg). Anders: curieus (Ier); kaberjaobel (Rns); naor ('t is naor.(éé) (ScherpSvn) 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 34