8. Z'n grdötvaoder droeg nog 'n juunmeter: hoge zwartzijden pet. LvA (Ax); Phi/T (Ovm). Anders: kolbak (Sis); kastoornen 'oed (Wtk:?); hoge pette (Nz); 'n (h)oage/hoge zieën (ScherpOvmSmd)'n 'óógen 'oed (Ha); tunhoed (Kn); mensenpetje (Ok)'n olve Jacob (Ndp); 'n Oweeër (Ks); kóóweepetje (Dsr); 'n ziede foasje (Scherp); bombe-/bommeziene petje (Dl/Hkg). Verder vermeld: een tientje Axels boerenpetje, naar de prijs 1.1.10 (sic) (Ax); poepepette (Hrh: niet hoog). 9. Ie sloeg die(n) stêên an tweeën: in tweeën, in twee stukken. ZVW (Obg; SisWtk)LvA (Ax;Nz); W (Ok;Rtm); ZB (Bzl;Bzl/Kpl;Ha;HkzHrhHrh/Ovz Kn.Kpl; Ril; SchrWdeWmd)NB (Col;Kg;Ks); SchD (Bns;Dsr;Nwk;Ow;Rns; Zr); Phi/T (Svn;Tln); GOfl (Dl/Hkg; Ntg;OgpSah; Smd)Anders: midden deur (Cg); taalven-/ten 'alven deur (Nwn;Kn); deu d'n 'elt (Dob;Ok;Svn) 10. 't Viel an drieën uut mekaore: in drieën, in drie stukken. ZVW (Sls;Wtk); LvA AxNz)W (MikOkRtm)ZB (Bzl/Kpl; Ha; Hkz Hrh;Hrh/Ovz Ier/Kn; Wde); NB (col;Kg;Ks); SchD (Bns ;Dsr; Rns; Zr; Zr/Wsch)Phi/T (Svn;Tln); GOfl (Dl/Hkg; Odp Ogp SahSmd)N.B. wel alg. Ndl: aan stukken. Anders: in dettrementen (Kn); in tetterementen (Kn); an dettermenten: zie Ha onder 16. 11. De leitjes in de (g)hank waere/waoren/wazze besloohe(n)/besleege: de tegels in de gang waren uitgeslagen, vochtig. ZVW (Bvt;Nvt;Obg;Sls;Wtk) LvA (Ax;Nz;Zsg); ZVO-zd (Cg: Ieikus;Nwn: Ikes)W (Dob;Mlk;Ok;Osb; Rtm); ZB (BslBzl; Bzl/Kpl; Dw Ovz GPolHa. HkzHrhook leienHrh/Ovz Ier;Ier/Kn;Kn; Kpl;Ktg;NdpNss; Ril;SchrWde;WmdWolf)NB (Col;Kg;Ks; Wsk)SchD (BnsBwh/Nwk;Dsr; Nwk; Ow Rns; ZrZr/Wsch) ;Phi/T (Phi;Ovm; ScherpSvn; Tin)GOfl (Dl/Hkg: ook leien;Ntg;Ogp;Sah;Smd: leien). Opmerking onder 12 voor Ax: leitjes muurtegels, steentjes of plevuu- zen vloertegels. Volgens Dob en Svn wijst het verschijnsel op dreigend onweer. 12. De bal(le) bubberde(n) op de leien in de ghang(k): de bal stuiterde op de stenen vloer in de gang. LvA (Ax); ZB (Ha; HrhIerIer/Kn; Wmd) NB (Ks). In de vorm bobbere(n)ZVW (Nvt); ZB (Bsl;Bzl;Hrh;Hrh/Ovz; Nss); SchD (BnsBwh/NwkZrZr/Wsch)Verder: bodderen (Tin); bibberde (Ovm). Anders: dobberde (Sis); stekkerde (Kg;Wsk); wupten (Ndp); bomberde (Dl/Hkf); bomde (Dl/Hkg); en in diverse vormen van "stuiteren". 13. De bóónën bubberden op d'n peule: trilden op de peul (voor de bet. zie hierna). LvA (Ax); ZB Ha; HrhIer/Kn; Kn)In de vorm bobberde(n) ZB (BsljHrh); als bibberden LvA (Nz); NB (Kg;Ks). Anders: rammelden in (Nwn;Dsr); ritselden in (Zr); kraekten in (Ovm). Door de laatste zegs lieden wordt 'peul' kennelijk opgevat als 'dop van de vrucht'; zowel Hrh (H. Limonard) als Ier/Kn (J.W. Quaak-Sinke) als Kn (M. Heiboer) echter geven 'dop' als synomien van 'peul', met de aantekening van Hrh en Kn: dop soort van zeef (WZD: 2. dop, 1. graanzeef) 14. D'n auto bubberde(n) van de wegt af: hobbelde van de weg af. LvA (Ax); ZB (Ha;Hrh;Ier/Kn)NB (Kg;Ks). In de vorm bobberde(n) ZVW (Nvt); W (Dob;Mlk); ZB B zlDw/ OvzGpol; Ha; HkzHrhHrh/Ovz)SchD (BnsZr); Phi/T (Tin); als bibberde Phi/T (Ovm). Anders: bolderde (Sis); glob- berde (Dl/Hkg: vaag bekend); sloor (Wtk). Ander gebruik van bobberen bobber mè op, resp. bobbert's op ga eens (uit de) weg (Ier/Kn;Ktg) 15. Pa's van de ba(e)ne/baonedie zaak gaat niet door, dat is afgehandeld, uitgepraat, opgelost. Alg. Ndl. uitdrukking door vrijwel alle inzenders bevestigend beantwoord. Anders: dat zumme nie (Ndp). Die is van de baone overleden (Wtk). 16. Pa's nae de Fransen: kapot, stuk. LvA (Ax)ZB (HrhHrh/OvzIer) NB (Col); SchD (Bwh/Nwk;Dsr ;Nwk; Ow Zr)Phi/T (Phi;OvmScherp Svn; Tin). Anders: nae de commesaeres (Nvt); nae de busse (Sis); an detter- 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 35