menten (Ha: zie ook onder 10); da's aal taten moes (Ier); griebus (Kg); pielekes (Smd). Verder in een aantal voor een groot deel alg. uitdruk kingen: (naar de) Filistijnen (Wtk;Mlk;Ok;Bsl;Ha;Ier;Kn;Rll;Wolf;Kg;Nwk; ZR/Wseh; Svn;Tln;Dl/Hkg;Ntg; SahSmd)berre-/barrebiesjes (Ax;Osb;Bzl;Hkz berrebiezen; Ktg; Wde;Bns)mieter (Zsg; Bzl;Ha; Hkz Hrh ;Kn; Kpl;Ndp ;Nss Wolf;Wsk;Dl/Hkg)sodemieter (Kn;Ks); (ouwe) grootje (Dob ;Bns ;Odp) (ouwe) moer (Rtm; Ha; HrhIer/Kn, Kg) kluüten klóóten (Cg;Hrh;Ks); knoppen (Svn); jandoedel (Ks); an barrels (Ok;Ier). 17. (H)oeks-op is naeder/naoder: schuins over of: volgens de diagonaal is de kortste weg. LvA (Ax); ZB (Bzl;Bzl/Kpl;Hrh;Ier; Ier/Kn; Ndp ;Wde) Phi/T (Svn); Gofl (Dl/Hkg;Ntg;Odphoeks -op is naer; Ogp: hoeks- opSah: id.Smd:id.Anders: over'oeks (Zsg;Nwn;Bsl;Bzl;Dw/Ovz - is dichterbie Ha: - is korter; Hkz: - is de kortste weg; Ndp;Zr/Wsch; Phi); over'oek in n'aoie (Tin); 'oek(s)overkant (Dob Mik; Ok; Rtm)'oeks over (Ha;Bzl: rechttoe rechtaan; 'oek over aje (Bzl/Kpl); hoek over nooi (Ha); 'oek(s) over naai nooi naoi (HrhCol; Kg; OvmScherp Svn) 'oek over raai/raoi (Kn;Ktg); 'oeks over raaie (Hrh: dwars over de landerijen); 'oeks over taps (Ok); deur d'n 'oek is de kortere weg (Hrh); (dwas) deur d'n 'oek is de korste pad/ de nêêste pad (Hrh;Wolf); a binnen- deu is de korste pad (Nvt); stok over blok (Dsr;Phi); uut d'n schuinen (Dl/Hkg); de korste weg is lank/lange genoeg (Ax;Ndp); de naeste pad is varre henoeg (Ha). 18. 'k Bin/zin d'r mee/mie (g)esnaerd/gesnaerdermee geholpen, uit de brand. ZVW (Bvt;Nvt;Obg;Sls;Wtk)LvA (Ax;Nz;Zsg); ZVO-zd (Cg;Nwn); W (Dob;Mlk;Ok;Osb;Rtm); ZB (Bzl;Bzl/Kpl; Gpol; Ha; HkzHrh; IerIer/Kn;Kpl; NdpNssRil, Schr; Wde;WmdWolf)NB ColKgKsWsk)SchD (Bns;Bwh/ NwkjDsr ;OwRnsZrZr/Wsch)Phi/T (PhijOvmScherpSvn; Tin)GOfl (Dl/Hkg;OgpSah: je staet gesnaerd; Smd: id.= gesteld staan). Anders: gespanne (Ndp); verkoevereerd (Ha). 19. Me gienge de schok/apprel/oprel op: de schuin tegen de dijk oplopende weg. Geen duidelijke bevestiging van een van de drie mogelijkheden. LvA (Ax); ZB (Hrh; Ier; Ril)NB (Ks); SchD (Zr); Phi/T (Tin: ook bij stij gende en afgaande straten). Wel met schok: op schok goan op stap (Nwn). Anders: me gienge deu 't 'ange van de diek (Dsr); uut d'n schuinen tegen d'n diek op (Dl/Hkg). Zie verder onder 19a. 19a.Me/we gienge(n)/ginge(n) d'n apprel op: id. W (Dob;Osb); ZB (Bzl;Bzl/Kpl; Ha;Hkz;Hrh: nieuw t.o.v. oprei; Ier,Ier/Kn;Kn;Kpl;Ktg;Schr;Wmd)NB (Col;Kg;Wsk)SchD (Dsr); Phi/T (OvmjScherp: apperel elke helling; Svn) In de vorm april ZVW (Bvt;Nvt;Sls)LvA (Ax;Nz); ZVO-zd (Cg;Nwn). Verg. met hierboven onder 19: me gienge schok op d'n aprel of (Svn;Tin). 19b. Me /we gienge d'n oprei op: id. W (Ok;Rtm); ZB (Bsl;Bzl;Dw/Ovz;Gpol; Ha; HkzHrhoud; Hrh/OvzKn;Ndp ook oeprelNssSchrWdeWmdWolf) NB (Col); SchD (Bns;Bwh/Nwk;Dsr;Nwk;Ow;Rns;Zr;Zr/Wsch)Phi/T (Phi); GOfl (Dl/Hkg;Ntg: opperelOdpOgpSahhet oprei; Smdid. In de vorm opril: LvA (Zsg); ZB (Han: volgens Hkz). Anders: oprit (Obg) 20. 't Was blinden iever: vergeefse moeite. LvA (Ax); ZB (Gpol;Ier/Kn;Kn) NB (Ks); Phi/T (Svn). Anders: voe de bok z'n kloten (Hrh;Kn); 'n 'oop niks (Ier)'t was maegertjes (Kg); 't was een windei (Ntg). 21. De kouse rekt nao/ni 't beên: de omstandigheden bepalen de uitkomst, de gang van zaken. LvA (Ax: volgens inzender 2: 'wel eens gehoord'); ZB (Dw/Ovz;Ha: wel eens gehoord; Ier/Kn); NB (Ks); Phi/T (Svn: oud). Anders: da voeght z'n eighen wè (Bzl); je mot 't pakken zo a't valt (Ier). 22. 't Is: 't 'ooi is op en de koeie dood: er valt niets te erven. LvA (ax); ZB (Dw/Ovz IEr/KnKpl; Ndp)NB (Ks). Variant: da's getroffe Stoffel: 't 'ooi/strooi is op en m'n koeie dóód: alles is op; m'n kolf is ddód en 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 36