VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Foto omslag en pag. 12 en 15, B. Oele Kapelle. Pag. 1 Coekerill, Luik. Pag. 5,8,9 en 25 R.A.Z., Middelburg. Pag. 11,12 en 14 Prov. Dep. voor Bodemvondsten, Middelburg. Pag. 13 en 21 H. Hendrikse, Breskens. SAMENSTELLING VAN DE BESTUREN PER 1 JULI 1995 Werkgroep Historie en Archeologie drs. J.H. Kluiver, drs. F. van der Doe, dhr. J. H.F. Schwartz dhr. P.J. Triou, ing. K.J.J. Brand, Mw. drs. T. Polderman, dhr. J.P.B. Zuurdeeg, Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek drs. ing. C.M. Martens drsJ.H. Kluiver dhr. R. Willemsen, dhrJLMurre mw. M.A. Wisse-Kleppe, mw. L. Rijstenbil, dhr. P. Heerschap, dhr. J. de Klerk dhr. J. van Sluis, dr. J. Zwemer, voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester lid üd üd voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester lid üd lid üd üd üd

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 39