Uitsnede (Scherpenisse en St. Maartensdijk) van de 'Nieuwe kaart van het eiland van Thoten, Nieuw Vosmaar en Philipland' (W.T. Hattinga, 1711). met met een knechtken ofte meisken de tijding zenden, want het moet secreet (geheim) blijven.' Al de volgende dag komt zijn vrouw met de boodschap dat Joos naar Sint-Annaland moet komen om met de baljuw te spreken 'en zien of hij met hem kan accorderen'. Waarom Leckerman zijn vrouw die vijftien kilometer heeft laten lopen wordt niet erg duidelijk, want als ze in Sint-Annaland aankomen blijkt de baljuw bij meester Samuel op visite gegaan te zijn en is er kennelijk nog niets geregeld. Pas als de bode hem twee keer is wezen roe pen, komt hij naar de herberg van Cornells Michiels waar Joos en zijn vriend op hem zitten te wachten. 'Zeg me wat de zaak is,' zegt de baljuw, 'ik en wil u niet verleiden en ik zal twee schepenen halen om de zaak bekend te maken. Houdt u middelertijd wat verborgen, ik zal twee secrete schepenen halen die het secreet zullen houden, dat het niet zal uitkomen.' Wat de baljuw natuurlijk drommels goed wist (en Joos en zijn vriend waarschijnlijk niet), was dat hij in zaken als deze geen enkele bevoegdheid had. Daarvoor ressorteerde de ambachtsheerlijkheid Sint-Annaland namelijk onder de baljuw van Zierikzee, die overigens op zijn beurt al evenmin iets kon regelen met een inwoner van de hoge en vrije heerlijkheid Scherpenisse. Als de baljuw terug is (hij heeft behalve de twee schepenen ook nog de secretaris mee gebracht) zegt hij: 'Joos, verhaalt eens de zaak zo ge die staande wilt houden, ik wil u niet misleiden.' Nadat Joos dat gedaan heeft, geeft de baljuw hem de hand en zegt (tot Joos' aanvankelijke schrik, vermoeden we): 'Ik maak u 's graven gevangene. Nu zult ge me beloven nu vrijdag met mij mee te gaan naar Zierikzee, naar de baljuw in 't Gravensteen, om daar van de zaak te spreken om te accorderen. En als ge in Zierikzee zijt. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 7