Zeeland in beeld 1780-1815. Afbeeldingen uit de 'Zelandia Illustrata' Peter Sijnke Het betreft hier een keuze uit de afbeeldingen die tijdens mijn dia-lezing werden vertoond. De afbeel dingen zijn afkomstig uit de Zelandia Illustratade topografisch-historische atlas van het Koninklijk Zeeuvvsch Genootschap der Wetenschappen, in beheer bij het Rijksarchief in Zeeland. 1. Kaart van Zeeland, 1785. De laatste decennia van de 18de eeuw vorm den, zowel in de Repu bliek als in Zeeland, een roerige periode: de Vier de Engelse Oorlog, de Patriottentijd en de inval der Fransen volgden el kaar in rap tempo op. (Z.I. I. 128) 2. En ondanks economi sche achteruitgang was er aanvankelijk nog de no dige handel en scheep vaart. Hier komen twee Oostindiƫvaarders bij Vlissingen aan, 1781. (Z.I. III. 235) AFBEELDINGEN UIT DE ZELANDIA ILLUSTRATA 31

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 33