MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE Project Zeeuws-Vlaanderen Sreekwoorden en gezegden uit het Land van Cadzand. De heer VV. Robijn uit Cadzand, actief binnen de gespreksgroepen in zijn gebied, verzamelde de afgelopen jaren tientallen spreekwoorden en gezegdes uit het Land van Cadzand. Hij sorteerde ze en stuurde deze naar het secretariaat. Daar werden ze in dank ontvangen. We geven hier een paar zegswijzen door 'k bin a langer bie dien baosik heb al meer ervaring. De brandsnee is t'r af: hij heeft zijn beste tijd gehad. Er bovenscherms op afgaon: recht toe, recht aan. Hoe belangrijk zulke verzamelingen zijn, is door mw. dr. H.C.M. Ghijsen al naar voren gebracht. In haar afslui tend dankwoord brengt zij speciaal de medewerkers op de voorgrond, die hun verzameling van het plaatselijk dialect ter beschikking stelden van de vereniging (WZD, blz. 1217). Rinus Willemsen TOOVERLAND Tööverland, de zunn' is op. West-Brabant stèèt in brand. Die zunne kiekt, mee lichte viengers over 't ströömenland Tööverstrand, zoavar je kieke kan, een schuumend witte band. Een musse Brugse kant. Een rubb'lig wasbord, dient voe strand. T óöverzèèuw de zêê gromt an je dieken, mie vee geschrêêuw. 't Land is van joe, vecht as een lêêuw. Tööverweel, d'r is a 'êêl wat tied verbie 'ehèè. VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Toen kon de zêê nog wonden slèè. Noe glum je as fluwêêl. Tööverdiek, a 'k noe zoa kiek, dan bin j' een dröómer of een slèèper. En 'óór je toe, an schèèpen mee een schèèper. Tóöverlucht, soms as een zucht, van streepen an den 'eemel. Of strek en blauw, as moeders ondermusse. Tóöverlucht, deurboord van zwelmpjesvlucht. Tööverboer, je doe m'n ööhen streele, mie somber zwart. Broekstikken rond, net as j'n 'oed. Goudknoppen an je keele. Tööverwind, kan brull' en kreune. Da bómen an den diek, aol ni èèn kant op leune. T óóverwind soms mee de stemme van een kind. T óóverland van ebb' en vloed, en 'k a moed, op zêêkrèèl, kruukels, lamsoor, mossels. Van kreek- en schorreland. Tóóverlicht, ik bin 'ezwicht, voe 't geweld, wèè je mee snelt, van Óóst- nèè Westerscheid'. En 'k doe m'n óóhen dicht, voe zoavee tóóverlicht. T óóverland a d' èèvend voalt. Ten westen van Westkappel stèè de zêê in brand. En 'k ruuk 't op Zuud-Beveland Ant. B. Martens 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 41