f""1'11 r Naoda w'ammao 'n kommetje koffie of thee 'had aodd'n, kwam Anja Kopmels voor ons zieng'n, zwoa mao versjes over ratt'n en meeuw'n en zwoa. Vooral da versje over die meeuw'n was mooi. Toen kwam d'r 'n móóie Schouwse daome, mevrouw Blom uut Renesse om ons te vertell'n oe da z'in Renesse een optocht g'organiseerd aod'n. Dao konn'n me nog vee van lêêr'n. En jao, w'aod'n um nog nie 'öór'n zieng'n, mao noe kwam tie voo 't voetlicht. Engel Reinhoudt, mie z'n versjes en z'n praotjes. Die maokt'n ons ammao 'n bitje bange voo de 'kerdoenze' en ik snapp'n nog nie oe't tie dao an ontkomm'n is. En tot slot kreeg tie nog 'êêl de zaol an 't zieng'n mee: Bel, Bel, 't is toch vrêêd. Leutig was 't wè. Toen wier'n d'r nog 'n 'óöp blomm'n uutgedêêld en die waor'n ammao echt verdiend, 'óór. Saom'n zong'n we toen tot slot 't Zeeuwse Volkslied en kwam t'r 'n einde an de vergaderienk. Waod'n 'n vrêêd schóanen dag 'had. W'èn vee genoot'n en w'oop'n volgend jaor op 19 oktober wee anwezig te zien op de Dialectdag van 1996. Tot ziens, toe de naoste kêêr. SCHOUWS VOLKSLIED Kent gij ons land, ons Schouw-se land, Be- laagd 'tgeweld. Met moed weerstond van zee en Scheld', Het land,dat wij met man-nen-moedMet heel ons hart,met goed en bloedwet land,dat wij met ei-gen hand be- hou- Tekst: Bz. Muziek: C.A. Swenne Uitgeverij: de Mooy Zierikzee den voor het Va- der- land. Uit: Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland. 1 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 18