(Baarsdorp en Zoutelande), zijn meer- minsagen, watergeesten, spokende alven enzovoort. Voorts was er in Kapelie een Duivelsberg, zoals o.a. te Hoog-Soeren, maar wat die met Zeeuwse voorchristelijke duvels te maken had zullen we wel nimmer achter halen. Historica en archeologe Judith Schuyf geeft in het tweede deel van haar boek vijfentwintig uitvoerige beschrijvingen van te bezoeken plek ken, o.a. de lapjesboom van Overas- selt, het spijkeroffer van Gemert, de Runxput te Oesdom en de 'steen van Holwierde'. Zeeuwse onderwerpen die in het algemene deel worden aan gestipt zijn Nehalennia, Romeins Aardenburg, de Willibrordput van Zoutelande, een gekerstende boom in Oost Zeeuws-Vlaanderen (bij Nieuw-Namen?)witte wijven bij Yerseke. Dat algemene deel is ook het meest interessante, vind ik. Judith Schuyf geeft een overzicht van het niet-christelijk verleden, de kerstening en het voortleven van oude opvattingen en praktijken na de ker stening. Het netelige probleem van de continuïteit, welk begrip vooral de volkskundigen van de jaren zestig en later een gruwel was, lost zij op door uit te gaan van gedeeltelijke continuïteit: 'Meestal zal er dus spra ke zijn van een deelvorm van conti nuïteit bijvoorbeeld continii'teit van plaats, absoluut of relatief, van functie of van tijd.' Daar is weinig tegen in te brengen. Als de ondertitel van Heidens Nederland niet Zichtbare, maar Mogelijke over blijfselen van een niet-christelijk verleden was geweest, had de vlag de boeiende lading beter gedekt. Robert M. van Heeringen, Peter A. Henderikx en Alexandra Mars (red.), Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland; auteurs: J. Buurman, R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx, I. Joosten, H. Kars, H.VV. van Klave ren, R.C.G.M. Lauwerier, B. Oele, A. Pol, F. Verhaeghe (Goes: De Kope ren Tuin Amersfoort: ROB, 1995). 260 biz., afbn., lit. opg. English summary, losse bijl. (overzichtsplgr. Oost-Souburg). ISBN 90-72138-41- 4. Prijs 59,90. Zoals u hierboven ziet heeft een stoet van deskundigen bijgedragen aan de realisering van deze archeologische mijlpaal. Vroeg-Middeleeuwse ringwal burgen is een boek over een 'Zeeuws' onderwerp van internationaal belang. Een bespreking van dit werk over de Zeeuwse ringwalburgen uit het Oost-Souburg; reconstructietekeningen huistypen 111° en Hib. 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 21