MEDEDELINGEN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE Congres 'Provinciale Geschiedenissen' in Orvelte Het Nederlands Centrum voor Volks cultuur, het Landelijk Overleg Regio nale Geschiedbeoefening en de Vere niging voor Lokale en Regionale Ge schiedbeoefening organiseren op 15 en 16 maart 1996 een congres 'Provin ciale Geschiedenissen' in De Borcker- hof te Orvelte (Drenthe). Aanleiding zijn de diverse projecten die in ver schillende provincies hebben plaats gevonden of gaande zijn. Het einddoel is steeds een standaardwerk over de geschiedenis van een provincie in één of meer delen. Tijdens het congres worden inhoude lijke onderwerpen afgewisseld met praktische en organisatorische thema's. Op het congres komen historici, enkele politici, uitgevers en mensen uit de archiefwereld aan het woord. Het con gres is gericht op historici, archiva rissen, cultuurambtenaren, uitgevers en dergelijke. Thema's zijn geschiedenis van de regi- gonale geschiedschrijving (dr. L. Dorsman), de inhoud van de provin ciale geschiedschrijving (o.a. prof. dr. C. Dekker), provinciale geschied schrijving in de praktijk (o.a. dr. J. Frieswijk) en de effecten van de provinciegeschiedenis (o.a. K. Slager). Men kan zich voor het congres 'Pro vinciale Geschiedenissen' aanmelden bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht, tel. 030-319997, fax 030- 334047. J.J.B.K. TENTOONSTELLINGEN IJZENDIJKE, Streekmuseum West-Zeeuws- Vlaanderen Presenteert Markt 28 (0117-301200) Amateurs presenteren. Kunst (tot medio januari 1996) MIDDELBURG, Zeeuws Museum Abdij (0118-626655) Blauw, rood, wit, een keuze uit de collectie hedendaagse kunst door Gert de Kok (t/m 14 januari 1996) Schilderijen in oude glorie hersteld (t/m 28 januari 1996) NEELTJE JANS, Delta Expo Ooster- scheldekering (0111-652702) Permanente expositie over actuele wind- en getijgegevens Permanente expositie windenergie OOSTKAPELLE, Zeeuws Biologisch Museum Duinvlietweg 6 (0118-582620) Natuurkunst (t/m 7 januari 1996) RETRANCHEMENTBezoekerscentrum 't Zwin Gerrit van Hoekestraat 2 (0117-392221) Een beter milieu begint bij een ander (t/m 30 december) SINT ANNALAND, Streekmuseum De Meestoof Bierensstraat 6 (0166-652649) Kerst- en nieuwjaarswensen, bloemdeco- raties en kerstgroen (23 december t/m 6 januari van 14.15-16.45 uur, met uitzondering van zon- en feest dagen) VLISSINGEN, Reptielenzoo Iguana Bellamypark 35 (0118-417219) Permanente tentoonstelling van hon derden levende amfibieën, reptielen en geleedpotigen BROUWERSHAVEN, Museum De Vergulde Garnaal Markt 5 (0111-691282) Op de Reede, Boelhouwer van Beveren (tot 1 april 1996) BURGH-HAAMSTEDE, De Burghse Schoole Kerkstraat 3 (0111-651529 W.G. van der Hulst (23 december t/m 7 januari 1996, onder voorbehoud) 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 24