MEDEDELINGEN VAN DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Project Zeeuwsch-Vlaanderen Op 30 september j.l. kwamen 25 mede werkers/sters van het Project Zeeuwsch- Vlaanderen in Biervliet bijeen. In een gezellige, ongedwongen sfeer werd WINTERKCNINKJE teruggekeken op de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn ontplooid. We bespraken de eerste resultaten van de van de mondelinge groeps- enquêtes over de vogels. (Zie kaart 1 en 2). Z paordebij «eps «esp zwijne-, z«ijnspiet i aardebi j O appelbij oppeldistel appelhorzel O fluitenier fru i ten i er frut frutter horzel 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 25