Wij ontvingen Naar aanleiding van de juni-vragen- lijst een aantal opmerkingen, helaas voor ons te laat om ze nog tijdig te kunnen beantwoorden in Neh. 104. Mogen we onze leden nog eens dringend verzoeken, vroeg in te zenden? Vraag 32, 't Was blinden iever: 't resultaat was nihil. Dhr. P. Martens (Hrh) geeft 2 moge lijkheden 1. Hin puupe tebak waerd (in relatie tot direct materiële opbrengst). 2Op koeje-wachters-ènde komme (in zakelijke, beroeps- of ambachts zin). Wanneer men aan lager wal raak te, failliet werd verklaard, zijn be roep moest opgeven, of van armoe moest verhuizen. Ook wijst dhr. P. Martens o.a. op vraag 15: Z'ei vee mee tie man overkom- meveel met hem ondervonden. En we worden eraan herinnerd, dat dit gezegd wordt, als de man geen schuld heeft. Wanneer hij wel schuld heeft zegt men: Z'ei vee mee tie man of'ezie. Dhr. C. Rentmeester (Hrh) geeft nog: Z'è de bedstee van te voren opgemeten: ze moesten trouwen. Nu komen er inzendingen van de lijst september die op tijd binnenkwamen! Mw. J. de Puit-Verhulst (Bzl) zendt een gezegde van haar moeder, die van 's-Heer Arendskerke kwam: As je gaet voor a je gejogen wordt, kom je terug voor a je gevrogen wordt. J.Walrave (Gpol) schreef n.a.v. vraag 21Je mot 't mè bestoolienge doeë (tussendoor doen). J. Roose (Kod) zegt voor 't is ge noeg': 't is an. (vraag 19) A.J. Beenhakker (Ktg) geeft aan vraag 5: Die wil 't vèrreke van ach ter opvreeten ook de betekenis: die wil van een ander profiteren. E. Steijns (Klz) zegt n.a.v. vraag 20: Onze jèrk braojd 'ier nie: wij zijn hier niet welkom. J.P. Zwemer (Ok) meent, dat van d'n aering droome algemeen bekend is in Westkapelle (n.a.v. vraag 17). Bei Cok (Kn) n.a.v. vraag 29: T. Ei is nog nie in de kurf: de appel is nog niet geplukt. J.G. de Korte (Kg) vertaelt vraag 29 ('t appeltje is nog niet geplukt): d'n 'aes (of d'n beer) is nog niet heschote. P.Verkerke (Ntg): ik za je op je mieter komme: ik zal je slaan. 'Als wij vroeger knikkerden, deden we dat: deur mênes (om de knikkers) of deursjoks (voor spek en bonen).' Vraag 30: 'k Wist wè, dat er nog wa stieng te kommen. H. Uyl (Tin) meent, dat het altijd op onheil duidt Mw. M.W. Blaas (Tin): iets dreigends. Zij noemt evenals mw. M.C. Tichem- Geluk 'n veelvraat: 'n slaejbaerd (vraag 15). Mw. N.G. Slager-den Engelsman (Ovm) geeft ons het woord brêêdbaerd opschepper. Inzender R. Goeman (Ier) zegt in plaats van on'eusje za je bekaebele: jie kom j'n eighen nog wer 's tegen. (vraag 27) A.J. Smits (Svn) vraagt n.a.v. het hem onbekende van vraag 6: 't Is a vee jaeren vrom (veel jaren geleden). Is dat vrom misschien weerom? Veearts A. Wagner (Sah) kent het woord 'omster' van vraag 11 wel; niet 'op den biljart' maar bij een wed strijd omster verst gaoie, en: vier jongetjes deden, wie 't verst kon plas sen: omster vaorst pisse. Bei Cok (Kn) zegt: 'Onder Noute wordt in het WZD vermeld: dunderbêêsje doch m.i. is dat iets anders dan een noute. De wetenschappelijke naam van onweers- of donderbeestje is volgens de encyclopedie Thysanophera. Van nouten kon ik die niet vinden. Verder staat in het WZD bij dunder bêêsje vermeld zie meezik; meezik wordt niet in het woordenboek ver meld, wel: mèzik. Wat is nu goed? Thysanophera staat in de encyclopedie onder "blaaspoten" Wie weet hier het antwoord?' Het is al geruime tijd geleden, dat we met de benaming 'Ouwe moejen' in Nehalennia kwamen. Dhr. J. Visser zocht er tevergeefs naar in het WZD maar hoorde van een 86-jarige buur man: 'Aan het eind van de winter wordt in een broeibak sla gezaaid, 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 27