zodra dit maar enigszins mogelijk is, wat de buitentemperatuur betreft. Zijn de plantjes groot genoeg om uit- geplant te worden, dan worden ze op een van tevoren klaargemaakt plantbed ingeplant. De plantjes die overgeplant werden, worden ouwe moeien genoemd.' We meenden de aan dacht van onze leden hiervoor nog eens te mogen vragen. Deze inzender schrijft ook: 'Tot voor enkele jaren was het meermalen de gewoonte, dat er tijdens een schie ting op de liggende of staande wip een visleurder langs kwam met cabonies (dit is gezouten en ge droogde vis). De leurder kwam mees tal langs op verzoek van de cafébaas; gegarandeerd dat na het eten van cabonies de pintjes bier goed smaakten en de stammeneeboas d'r wel bij voer!' Wij ontvingen verder een voordracht op rijm in dialect, getiteld 'De Zoutpot'die dhr. J.J. de Looff (Kg) 70 jaar geleden kreeg en destijds met succes meermalen voordroeg. Hij wil dat die niet verloren gaat.'En waar kan dat dan beter dan bij de Veree- niging voor Dialectonderzoek?' zegt hij. Wij voegen die nu bij ons archief, maar hopen ook nog eens plaatsruimte ervoor in Nehalennia te vinden. Nu alvast onze vriendelijke dank. Ook de tekst van 'Limmerarie' die in Bei Coks boekje Noe nog móóier voorkomtzullen we in ons archief bewaren, evenals de knipsels die mw. L. Rijstenbil zond. Een overpeinzing van één van onze trouwe inzenders ligt al enige tijd op publicatie te wachten. Dhr. D. Roozemond (Svn) stuurde ons het volgende Vuuftig jaer gelêêje De juuste daotum weet 'k nie, mè 't mot êên van deze daeh'n hewist damm'n vö 't êêst mee wat kinders van Staevenisse nae d'ULO in Thoole hienge. J'ö natuurlijk wè vee praet- jes onder mekaore, mè in j'n 'arte, zag je d'r toch tehen op. Me hienge mee 'n ouwe bus van Krieher mee, die a nae d'n oorlog mè 'n pae' kêêr per dag ree. 't Was mêêsta druk in de bus. Je mö rekene, dae waere nog naehenogt hêên auto's in de brom fiets most toen nog uuthevonde óöre. Me rêêje lanks de Lindeboam in kwae- me over d'n derden diek zo in de Meulwegt. M'n nog mè 'n aandje gerêêje in toen stopt'n de bus op de Kruuswegt, om nog 'n paer kinders mee te nemen, 't Stae m'n nog zo hoed bie, dat 'r toen 'n meisje binnen- stapt'n, dak inêêns lief vond. 'k Wis nie wie at was. Toen amm'n in Thoole in 'ier aaje 't wegje nae Hêêrad Kloet. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 28