TAELKUNDEGE EEVOLUUSIE van de (oeo) van: goeo, stoeo in sloeo in de (ea) van zeage, heawe, beade George Tanis Die driej Ouddurpse waerekwoorden: goeo, stoeo in sloeo, bin echte buute- bieejn'ies. 't Flakkiees in 't Zieews hea dieer: gae, stae in slae voor in de plekke. We perbeere hier dat ontstoeone van die (oeo)-klank van goeo, stoeo in sloeo te traseerene. Lae m'n 'goeo' as voorbeeld neeme. Die (n) van 'gaan' in 't Standaerd-Nederlan's is 'n neusklanke. Die neusklanke trekt die zuuvere (aa) nae de (ao) toe (vgl. de uutspraeke van de S-N-se eigennaem (Daan) mit die van (Daon). De neusklanke (n) van die wearekwoorden versmelt dan vervolgens langsae- merhand mit die (aa) in woort zoeo (ao) (Vgl. 't Frans van Anvers Ant werpen). Dan is't voor die (ao) mar 'n paer steppies nae booven om via de (oo) - in 't Goeriees is'n bie die (oo) bluuve steeke! - nae de Ouddurpse (oeo) van 'goeo' toe te kommene. Die (oeo) klienkt dan zoeo'n bee'i tussen de (oo) van 'toon' in de (oe) van 'toen' in. In de hiervolgende tabellen ka'je naegoeo hoe die wearekwoorden d'reige step- pi voor steppi in verschillende richtengen ontwikkeld heae in de dieverze Germaerise taelen. SN(Standaerd-Nederlan'ns) gaan (kl. Vila, reduupliekaatieve wearek woorden) ODPS (Ouddurps): goeo Got. (Gooties): gaggan. Vervoegeng: Klasse Vila OHD. (Ouwd Haog Duu's): gangan, gan, gen. Uutspr.: (gaan), (geen), WG. (West-Germaans): ganghen, gaan, gehen ONFr. (Oud-Neederfrankies) gan, gen (aa) (ee) OS. (Ouwd-Saksies) gan, gen (aa, ee) OE: (Ouwd-Iengels) gangan, gan, gen (aa, ee) Mnl. (middelneederlan's) gaen MoNl. (Modern Neederlan's) gaan; diejalektiesgaon Mod. Iengels: go! ODPS. goeo (gaan-gaon-goeo-goeo) SN. staan ODPS stoeo SN. slaan ODPS sloeo Got. standan (kl. VI) Got. slahan (kl.VI) OS. standan OS. slahan OHD. slahan OHD. stan, sten (aa,ee) OE. slean (Uutspr. sleean) OE. standan ONFr slan (aa) Mnl. standen, staen Mnl. slaen MoNl. staan, dialecties: staon MoNl. slaan; dial.: slaon ODPS stoeo ODPS sloeo staan- staon-stooe-stoeo slaan- slaon-slooe-sloeo Vergeliek aok: spaan spóóne (Iengels: spoon). De wearekwoorden 'hea c.q. heawe' in 'zea c.q. zeage' De wearekwoorden 'hea' in 'zea' kenne net as goeo, stoeo in sloeo, naest 'n twieelettergreepege, aok 'n ieenlettergreepege vurm. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 30