In de hier vollegende tabbellen krieg je 'n ooverzicht van de verschillende vurmen die ze in de Germaanse taelen ontwikkeld heae. SN. hebben. ODPS. heawe, hea SN. zeggen. ODPS zeage (zea)* Got. habban kl.III) OE. habban OHD. haben! OS. hebbian** Mnl. hebben MoNl. hebben ODPS. heawe*, hea Got. mien onbekend. OE. secgan OHD. sagen! OS. seggian** Mnl. seggen, sagen! MoNl. zeggen ODPS. zeage* zea de (b) heit z'neige niejt verdubbeld in 't odps. mar is hier via de (v) 'n (w) ewoore. De oeorspronkeleke (a) is langer ewoore, net as in 't Duu'se (haben) Umlaut: a, e: haben, hebben De (g) heit z'neige niejt verdubbeld in 't odps! De (ea)klank is dus duchter bie de lange (a) van 't OHD-se in Mnl-se (sagen) 'ebleeve. Umlaut: a-e: sagen-zeggen Vreemd ooveregens, dat 't wearekwoord 'legge' niejt die lange (ea) van 'zeage' heit in 't Ouddurps. Ten slotte nog eeven ditte. D'r bin ooveregens nog 'n mieer woorden die'm'n mit die lange (ea) van 'zeage' in 'heawe' uutspreeke. Dat is 't woordjie 'beade' (SN bed). Dieerbie misse m'n aok die meedeklienkerverdubbelienge in is die Umlaut aok ongerweege bluuve steeke van de (e) van 't mnl. bedde nae 't St-Ned-se (e) toe. In 't Goties was dat woord: badi, wieer je diezelfde (a) van 't Duu'se 'sagen' in 'haben' in antreft. Tenslotte treffe m'n die lange ea-klank aok in sommege woorden wieerin d'r de klank (-ns) volgt: means, weans, peanse, mar wieer niejt in grenzen, lenzen, drensnat inz. In het volgend nummer van Nehalennia zullen we een bespreking plaatsen van Beknopte spraekkunst van Uus Ouddurps door George Tanis en uitgegeven door Kees van Koppen te Ouddorp. 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 31