Z.V.O.-zd. (KwZdp 27. Hoe heet de huls, waarin de kabel zit? buutekaebel/-kaebel: Z.V.W. (Cz.); L.v.H. (Zsg.); Z.B. (Han. HrhHkz Ier. ;Kn. ;Ndp.N.B. (Kg.); T. (Svn.); G.Ofl. (Dl.), buutekaebel en binne- kaebel: Z.B. (Hrh.;Ndp.), kouse: Z.V.O.-zd. (Zdp.). 28. Hoe heet het instrument dat op de velg knijpt? (ill. 28) 'andremZ.B. (Hkz.); Phi. (Phi.), kniepremG.Ofl. (Dl.), knijpremZ.V.O.- zd. (Hkt.), velgrem: Z.V.W. (Adb.;Cz.); L.v.A. (Nz.); Z.V.O-zd. (Svg. Wdo.Z.B. (NdpN.B. (Ks.); Sch.-D. (Bns.jDsr); G.Ofl. (Odp), rem: Z.V.O.-zd. (Nwn.), veliiengremN.B. (Kg.). 29. Hoe heet het remblokje? freinblokskeZ.V.O.-zd. (Kw.), remblokje: Z.V.W. (AdbCz.ZzdL.v.A. AxHk;Nz. ZsgL.v.H. HekHitKlzThe.Z.V.O.-zd. (Cg.;Hkt.; KwPi.Svg.Wdo.W. (Dob.;Ok.); Z.B. (BslGpol. HaHanHkzHrh IerKtgKnKplNdpWolf.N.B. (Kg.;Ks.); T. (Ovm. ;Tln. ;Svn. Phi. (Phi.); Sch.-D. (Bns. ;Bwh. ;Dsr. ;Nwk. ;Ow.G.Ofl. (Dl.), remblokske: Z.V.O.-zd. (Nwn.), remblokkie: G.Ofl. (Odp.). 30. Op sommige fietsen moet men terugtrappen om te remmen. Hoe heet zo'n rem? achteruuttrapremSch.-D. (Bns.); G.Ofl. (Odp.), terugtrapremAlg., torpedo: L.v.A. Ax.NzZsg.L.v.H. (Hit.); Z.V.O.-zd. (HktKw Nwn. Pl.jZdp.), vromstomper: Z.B. (Hkz.;Ktg.: (schetsend)KnT.(Tln.). 31. Op kinderfietsjes komt het wel voor, dat bij het fietsen de pedalen steeds blijven ronddraaien. Hoe heet zo'n aandrijving? deu(rlóóper: L.v.A. (Nz.;Zsg.); Z.B. (Kn.;Ndp.); N.B. (Kg.;Ks); T (Svn.); Phi. (Phi.); Sch.-D. (Dsr.), deu(r)trapper: Alg., vaste pin: Z.V.O.-zd (Kw.). 32Hoe heet een aandrijving waarbij men tijdens het fietsen de pedalen stil kan houden of terug draaien? drijvere: Z.V.O.-zd. (Wdp.;Zdp.), free-vreewiel: L.v.A. (Ax. ;Hk. ;Nz. Z.V.O.-zd. (NwnSvgWdo.Sch.-D. (Dsr.); G.Ofl. (Dl.), frie-vriewiel L.v.A. (Nz.); L.v.h. HekHitKlzTheW. (Dob.;Ok.); Z.B. (Bsl.; Ha. HanHkzHrh. IerKtg. KnKpl. NdpRil.N.B. (Kg.;Ks.); T. (Ovm. ;Tln. ;Svn.Phi. (Phi.); Sch.-D. (Bns.;Bwh.), frij-vrijwielZ.V.W. (Cz.Zzd. 33. Hoe zegt men: De trappers stilhouden tijdens het rijden? drijven: Z.V.O.-zd. (Zdp), frie/freewielen(n)Z.V.W. (Adb.); L.v.H. (Hek.; HitTheZ.V.O.-zd. (Kw.;Pl.); W (Dob.;Ok.); Z.B. HaHkzKn N.B. (Kg.); T (Tin. ;Ovm. ;Svn.Phi. (Phi.); Sch.-D. (Bns.;Nwk.); G.Ofl. (Dl.;Odp.); freejeL.v.A. (Hk;Nz.); L.v.H. (Klz.); Z.V.O.-zd. (Hkt.;Kw.); Z.B. (Gpol. Ha.Han.HkzHrh. Ier;Ktg. Kpl.WolfN.B. (Ks.); Sch.- D. (DsrOwRnsuitdrijven: Z.V.O.-zd. (Wdo.), uithollen: Z.V.O.-zd. (Nwn 34. Hoe heet het onderdeel waartussen het voorwiel is gemonteerd? foers(je)Z.V.O.-zd. (Kw.jNwn), voorvurke: Alg., vurke: L.v.A. (Nz); Z.V.O.-zd. P19Z.B. (Kpl.); fietsvurke: T. (Ovm.). 35. Hoe heet het instrument dat vooraan verlicht? (ill. 35) k'rbiidlampe: Z.B. (Ktg.); Sch.-D. (Rns.); G.Ofl. (Odp.), koplamp (e)Alg., fietslampe: N.B. (Kg.), fietslicht: Z.V.O.-zd. (Nwn.); G.Ofl. (Odp.fiets lantaarn: L.v.A. (Hk.;Nz.); W. (Ok.); Z.B. (Han.), koerslantaernG.Ofl. (Odp.), lantèèrn: Z.V.W. (Nvl.,Zzd.); L.v.A. AxL.v.H. (Hit.lantjirn, Z.V.O.zd. (Wdp. (lantjirne;Zdp.lantèrn, Z.B. (Gpol. ;Ha.Hrh.Ktg.Ndp. T. (Ovm. Svn.vooriampe: L.v.A. (Ax.), voorlichtZ.V.W. (Cz.); Z.B. (Ril.); T. (Tin.); Sch.-D. (Bns.); veurlichtZ.V.O.-zd. (Hkt. ;Kw. ;Zdp. 36. Hoe heet het instrument dat achteraan verlicht? (ill. 36) achterlampZ.V.O.-zd. (Svg.), achterlichtAlg., achterlichieG.Ofl. 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 35