Smd). Vermeld als deur te midden door (Dw/OvzHkzHrh)en als deur 't midden door HrhRilWskOvmAnders: ten 'alven/'olven deu(r) (Ax; Kod;Hkz); taaivendeur (Nwn); te middendeur (Bzl; HkzHrhNdp) 8. D'r is verlaop an de lucht/locht: er zit onweer in de lucht; de lucht werkt, er zit werking in de lucht. ZVVV (Bsk); LvA (Ax); ZB (Gpol;Ha;Hkz;Hrh; Ktg; OdlWdeWmdWolf)NB (Kg;Ks)SchD (Zr); Phi/T (Po;ScherpSvn in de bet. er dreigt regen); GOfl (Dl/Hkg; NtgjOgpSahook 't is een verloaplochtSmd)Anders: de lucht kapt (Nvt); de lucht mookt/ steekt op (Ax); d'n lucht trekt dicht, 't 'ort donderen (Kt/Lam); di bin dunder- koppen an de lucht (Hkz); je ziet onwêêrskoppen (Wsk); 'k zie onwêêr bie 't zonnetje (Rns); d'r bin koppen an de lucht in de zonne steekt (Svn); d'r zitten vloagen in de lucht (Cg); (bij onweer zonder regen) vlahe dróhen donder (Ax); de locht (jonger: lucht) werkt op (Hrh); de lucht verzwaert (Kn); 't luchtje verèrmt (Ovm); die lucht zie ok nie mooi (Kn). Verder: 't vernien is zo kwaed, di kom zwaer weer (Ier). 9. Da za'k daoke(n) wè doe: strak(jes), over niet te lange tijd. ZVW 8Gde); LvA (Nz); ZB (Bzl: daken; Dw/OvzEwd/OvzGpol, Ha; Hkz HrhIerIer/Kn; Kn: ook zo daken; Kpl: daken, Ktg: ook daken; NdpNssjOdl; Ril: daken; WdeWmd;Wolf)NB (Ks); SchD (Dsr); Phi/T (Tin). Anders: strak (Nvt; Dsr;Zr); strek (BskN vtDobstrekjes/strekskes (Bsk, Kt/Lam Cg) medeempjes (Nvt); medeemen (Kn); bedêêmen (Kn); sommedêên (Ax;Ovm; Scherp); zommedêêne; TlnjSmd); zommedêêm (Ok;Hrh: ook zommedeemen; Ier); zomit (Kod); botsjes (Ax); sebiet/subiet (KLz NwnHrh)trek (Kg;Svn;Dl/Hkg)daodelijk (Phi); doalijk/daölk/daelik/daluk (Kg;Dsr; Ovm.Po;Svn;Tin;Dl/Hkg) 10. De koeien hienge(n) op de hèèr/haere: gingen er vandoor. ZB (Bzl;Dw/ Ovz ;Ha;Hkz;Hrh;Ier;Ier/Kn;Kn;Kpl;Ktg;Ndp;Nss; OldWmd)Phi/T (Po; Tin: vaag bekend). Als an de hèèr(e)Gpol; HrhKn ;resp. an 't gaeren; Hkz). Anders: op de roete (Dsr); an vliehen (Svn); op den dies (Kg; Ks); giengen biezen (inz. met de staart omhoog vluchten voor de runder horzel) (Nvt; Ax;Wsk)de koeien bin an 't biezen: onweer in de lucht (Ovm); (de koeien) braoken d'r van tussen (Kt/lam). 11. Daor zoek ik nie achter: daar zoek ik niet naar. ZVW (Bsk;Nvt); LvA (AxNz)LvH (Klz); ZVO-zd (Cg;Kw;Nwn); ZB (Wde); SchD (Nwk); Phi/T (Ovm;Tln). Anders: daor speur 'kik nie naor (Kt/Lam). 12. Ze was tenden aosem/aesem: buiten adem. LvA (Ax;Nz); LvH (Klz;Kt/Lam) ZVO-zd Cg; Kw Nwn)W (DobKodOk ;OsbRtmZB (Ewd/OvzGpolHa;Hkz IerIer/KnKn; Kpl; Ktg; Ndp; Nss; Odl; Ril; WdeWmd)NB (Kg;Ks); SchD (Bwh/NwkDsrNwkRns; Zr)Phi/T (Phi;OvmPoScherpSvn; Tin)GOfl (Dl/Hkg;Ntg)Varianten: tenten a. (Bsk;Nvt); t'end a. (Gde); tenden d'r a. (Nvt); tenden d'n a. (Wsk); tenen a. B zlH kzHrh ;Kn; Wolf) taenen d'êêsem (Hrh); taanden (Tin; SahSmd)Anders: de pupe uut (Gde). 13. Brieng je dat impassant mee?: gelijk, tegelijkertijd, en passant. ZVW (Nvt); LvH (Klz); ZVO-zd (Kw;Nwn); W (Dob); ZB (Dw/Ovz;Hkz; IerKnNdpRUWdeWmd)NB KgKs)SchD (Zr); Phi/T (Ovm PoScherp Svn;Tln); GOfl (Ntg ;OgpSah)Varianten: impersant (Gde;Nvt;Ax;Kod; OkOsbRtmBzlEwd/Ovz GpolHa; Hkz HrhIerIer/Kn ;Kn;Kpl;Ktg;Ndp; Nss; Odl; WolfKg; DsrSvnTin)impersaant (Bsk); inpersant (Gde;Nz;Wsk; Phi;Tln); innepassant (Cg); impressant (Hkz); impesant (NtgjSmd); ampassant (Kt/Lam;Bwh/Nwk)ampesant (Rns); ampersant (Dsr;Rns); appesant (Nwk); pessant (Dl/Hks). 14. Overlest è(n) 'k 'm/'n nog (gh)ezien(n)onlangs, laatst. ZVW (BskjGde; Nvt); LvA (Nz); LvH KLzKt Lam)ZVO-zd (Cg;Kw;Nwn); W (Ilob;Kod; Rtm)ZB Dw/Ovz HaHkzHrhIerKnKplKtgNdp OdlRilWdeWmdWolf) NB (Kg;Ks); SchD (Bwh/NwkDSrNwkRns)Phi/T PhiOvmSvnTin) GOfl (Dl/Hkg; NtgjOgp)Varianten: overlesten (Kod;Ok;OsbHa; HkzWsk; 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 39