INHOUD De Moffenschans van Petrus Hondius (II) Ronald Rijkse 3. De pastoor en de organist Lou Vleugelhof 7. Onze maaltijd door de eeuwen heen ir. M.A. Geuze 11. Dialectdag 1995 M.J. van Leeuwen-Hamelink 15. Platform voor de verdedigingswerken in de provincie Zeeland drs. E. Vreenegoor 17. Over boeken 18. Mededelingen van de Werkgroep Historie en Archeologie 22. Tentoonstellingen 22. Mededelingen van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek 23. Taelkundege eevoluusie George Tanis 28. Beantwoording vragenlijsten 30. Markkraamtje bij een stads poort, 15e eeuw. WOORD VOORAF De belangstelling voor regionale geschiedenis en cultuur leeft bij een groot publiek. Dat bleek óók uit de geslaagde 'Week van het Zeeuwse boek', die dit jaar voor het eerst in onze provincie werd gehouden (2-11 november). Regionale uitgevers presenteerden hun nieuwe en wat oudere uitgaven over Zeeuwse historische, archeologische, volks- en letterkundige onderwerpen. De publieke ontvangst van dit initiatief rechtvaardigt een herhaling van de gewestelijke boekenweek, zo werd na afloop verzekerd. Verschillende boeken die ter gelegenheid van de eerste Week van het Zeeuwse boek verschenen, worden in ons komende voorjaarsnummer gerecenseerd. Intussen draagt Nehalennia met dit honderd en vijfde nummer gewoontegetrouw haar steentje bij aan de bevordering van de belangstelling voor Zeeuwse historie, archeologie, dialect en volkskunde. Behalve veel leesplezier wenst de redactie u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 1996 toe. Jan Kuipers KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER UITERLIJK 15 JANUARI 1996 INDIENEN BIJ DE REDACTIE 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 3